Jak uvedla Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje, důvodem není touha po tom na Šumavě kácet a následně stavět sjezdovky s hotely, ale mít možnost kontrolovat činnost kůrovce.

„Nechceme jen odevzdaně sledovat šíření šumavské kalamity, musíme mít možnost proti kůrovci aktivně zasahovat, protože expanzi kůrovce považujeme za největší riziko,“ vysvětlovala hejtmanka.

Důvodem zmíněného nesouhlasu je dle jejích slov skutečnost, že nový návrh zonace a klidových území by způsobil nekontrolovatelný nárůst populace kůrovce a s tím související hrozbu dalšího prohlubování kůrovcové kalamity v oblasti Národního parku Šumava a navazujících lesů Jihočeského kraje.

„Chceme jižní Čechy zelené,“ zdůraznila jihočeská hejtmanka a upozornila, že Jihočeský kraj bude požadovat také zpracování zásad péče Národního parku Šumava, které v současnosti neexistují, přestože je zákon vyžaduje.