„Tu vytvořila děvčata z hlubockého knihkupectví, což je takové centrum debat na Hluboké,“ vysvětlil Tomáš Jirsa s tím, že je na ní do dnešního dne zhruba 1600 podpisů.

Nejen místním se totiž nelíbí upravená otevírací doba zahrady, která se stala kulisou při natáčení pohádky Pyšná princezna. Namísto 24 hodin denně je momentálně přístupná od 8 do 17 hodin, od května do září od 8 do 19 hodin. „Pamatuji si, když jsme jednou se starostkami o půlnoci navštívily zámeckou zahradu a viděly úžasný úplněk nad zámkem. Atmosféra byla taková, že nám všem spadly brady. Nedopřát toho potěšení návštěvníkům Hluboké, mi přijde velká škoda. Obávám se, že jsme nastoupili velmi neblahý trend, kdy dáváme přednost věcem před lidmi,“ řekla hejtmanka.

Petici s 1600 podpisy předali hejtmance

Jižní Čechy – Byla středa krátce po osmé hodině ranní, když do kanceláře hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské vešel starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa. Důvodem jeho návštěvy bylo předání petice se zhruba šestnácti sty podpisy proti zavírání Dolní zahrady hlubockého zámku. Ta je totiž na základě rozhodnutí památkářů pro návštěvníky od října do dubna nově otevřená od 8 do 17 hodin, v létě od 8 do 19 hodin. Původně sem ale mohli lidé chodit 24 hodin denně.

ZAHRADY SE NEVZDAJÍ

„Bojujeme,“ řekl při předání hlubocký starosta s tím, že se jedná o střet zájmu státu a samosprávy. „Kdybychom měli takovou věc rozhodnout jako město, tak o tom bude jednat rada, několikrát diskutovat zastupitelstvo, možná se udělá obecní referendum, protože to ovlivňuje život každého občana,“ argumentoval Tomáš Jirsa proti rozhodnutí památkářů.

Už dříve avizoval, že se s prosbou o pomoc obrátí právě na hejtmanku Ivanu Stráskou. „Doufám, že je tam ještě místo pro můj podpis,“ řekla při převzetí petice a pokračovala: „Musím říct, že ve mně tato informace vyvolává zděšení, protože jestli půjdeme cestou, že začneme zavírat naše památky nebo zahrady kolem našich památek, tak tu za chvíli budeme mít krásné skanzeny, ke kterým nebudeme mít přístup.“

Na otázku, jaké budou další kroky, odpověděla: „Petici předám na místo, kde se u nás zpracovávají. Následně to probereme na radě kraje, přijmeme k tomu nějaké stanovisko a já sama navrhnu, aby mi uložili napsat dopis ministru kultury s tím, že budeme požadovat, aby toto rozhodnutí, které nepovažuji za příliš zdařilé, bylo zrušeno.“

NA PAMÁTKÁŘÍCH

Jenže to Hlubockým „úspěch“ zaručit nemůže. Jak uvedla Ivana Awwadová z tiskového oddělení Ministerstva kultury, to totiž v dané věci žádnou rozhodovací pravomoc nemá.

„Ministerstvo kultury je zřizovatelem Národního památkového ústavu. Ten má povinnost se o tento majetek starat péčí řádného hospodáře. Tomu odpovídá i právo stanovit takový režim zpřístupnění tohoto majetku, který zajistí, aby nedocházelo k jeho poškození nebo zničení, a to z hlediska materiálního, tak zejména jeho kulturně historických hodnot,“ vysvětlila.