Hudebník Michael Pospíšil, který založil skupinu Ritornello, uvedl důvody každoročních oslav barokní hudby v místních svatostáncích. „Všechno je to hudba kolem Adama Michny, čímž mu především vzdáváme čest a uctíváme jeho památku,“ zdůraznil.

Podle jeho slov byl Adam Michna velmi společensky činný. „Byl v Jindřichově Hradci nejen varhaníkem, ale skládal písně, chrámové skladby, které vydával. Jeho autorská tvorba je opravdu široká, napsal toho mnoho,“ zmínil.

UCELENÁ DÍLA

Psal i texty, básně, které zhudebňoval. „On jako osobnost dokázal vše propojit v ucelená díla. Málokdo ho však interpretuje, a proto jsme se před 26 lety domluvili, že jeho barokní hudbu budeme místním prezentovat a připomínat,“ osvětlil Michael Pospíšil.

Barokní hudba je dle jeho slov světovým unikátem, proto prezentují i další díla ze 17. století, která jsou s jindřichohradeckým rodákem úzce spjatá. „Letos jde třeba i o luterány, kteří měli ve městě zastoupení. Jejich muziku, taktéž polskou, italskou, německou i francouzskou tvorbu,“ upřesnil.

SLAVNOSTI JSOU O SETKÁNÍ

Účelem festivalu je především setkání hudebníků. „Pozveme různé muzikanty, necháváme jim prostor na seznámení a sžití se. Během tří dnů hrajeme napříč i společně a všichni si to užíváme,“ vysvětlil hudebník, že navíc každý den se různí atmosférou. „V pátek je pokání a requiem, sobota je pestřejší, tzv. jarmark muziky a večer nešpory. Na závěr v neděli opakujeme procesí, které Michna opravdu pořádal už v roce 1650,“ naznačil Michael Pospíšil. Navíc hudebníci hrají na věrné kopie historických nástrojů, které se v té době používaly.

Sobotní program zahájil domácí sbor pod vedením Tomáše Petrů. „Jsme Chrámový sbor Adama Michny a naše vystoupení bylo součástí Michnovského jarmarku. Vystupujeme s barokní hudbou, kterou jsme během roku secvičili,“ zmínil sbormistr s tím, že je těší, že se mohou oslav účastnit svou trochou do vínku.

HUDBA OŽÍVÁ

Osobně si každoročního sjezdu velmi cení, hlavně kvůli tomu, že stará hudba díky tomu znovu ožívá. „Těší mě, že se můžeme setkávat s lidmi, kteří se věnují barokní hudbě opravdu vážně, jak se říká na sto procent. Je to i dobrá příležitost předvést, že ani my místní nespíme a něco v tomto oboru stále děláme,“ uzavřel Tomáš Petrů.

Slavnosti mají bohatý program i v neděli, kdy ráno vyjde již zmiňované procesí z náměstí Míru do Proboštského kostela Nanebevzetí panny Marie, kde následuje ještě mše.

Adam Michna z Otradovic

Byl český raně barokní básník, skladatel, sbormistr a varhaník, který pocházel pocházel z aristokratické rodiny vladyků, a jeho šlechtický titul byl rytíř. Narodil se a zemřel v Jindřichově Hradci. Jeho dílo je velmi rozsáhlé, ne všechny skladby se však dochovaly. Známo je asi 230 kompozic z pěti sbírek. Jeho tvorba zahrnuje především duchovní hudbu, nejznámější jsou hymnické skladby Česká mariánská muzika, Loutna česká a Svatoroční muzika. Oblíbené je jeho text „Vánoční noc“, známý spíše jako Chtíc, aby spal, který je i dnes jednou z nejčastěji hraných koled.