Více než tři desítky kluků a holek z celé republiky hrající na některý z žesťových nástrojů tak mělo během celého týdne šanci vyžít zkušeností a pedagogického dohledu hudebníků, kteří hrají ve špičkových hudebních tělesech a působí na konzervatoři či akademii muzických umění.

„Za těch patnáct let prošly kurzem doslova stovky mladých muzikantů a je dobře, že mnoho z nich má své hudební začátky spojeny i s Vimperkem. O tom, že kurzy mají vysokou úroveň svědčí i to, že se sem v mnoha případech každoročně vracejí. Navíc i ochota lektorů patřících opravdu mezi hudební elitu, na kurzech působit o něčem vypovídá,“ vyzdvihla přínos kurzů pro Vimperk z pohledu pořadatele Marcela Becková.

Letní kurzy žesťů neznamenají jen přínos v oblasti propagace města, ale přitáhly i zájem Ministerstva kultury a mnohých sponzorů, což jsou základní kameny, na kterých se dají stavět další aktivity.

„Myslím, že když se na ministerstvu řekne Vimperk, tak si zainteresovaní úředníci vybaví právě žestě. A co se týče zájmu sponzorů, tak musím přiznat, že právě žestě jich získají s přehledem nejvíce ze všech akcí, které ve Vimperku pořádáme,“ potvrdila předchozí slova Marcela Becková.

Kurzy navíc obohatily i kulturní nabídku Léta pod Boubínem a to v podobě dvou koncertů jak v sále kulturního střediska, tak i na zámku ve zdejší kapli.

Jaroslav Pulkrábek