Výstavu uvedl předseda Akademie Jihočeských výtvarníků Vít Vavřinec Pavlík. Ten Šárku Coganovou představil jako malířku s citem pro realitu a zejména jako umělkyni, která má k Volarům krásný vztah a to především díky letním výtvarným kurzům, které se zde konají.

Celou výstavu uvedl Vladimír Šavel, který je ve Volarech velmi rád a s Vítem Pavlíkem udržuje vřelý vztah. Představil Šárku Coganovou jako výtvarnici, která se soustřeďuje ve své tvorbě více do svého Já, a to jí prospělo. Soustřeďuje se na vyjádření nejinternějšího prožitku, který vždy koresponduje s okolní realitou. Sama autorka v závěru dodala, že výstavu do Volar dovezla velmi ráda a že zde poznala na letních kurzech ono kouzlo génia loci a Volary se stávají jejím druhým domovem.

Hudebně na klavír podbarvil vernisáž Martin Škvain, žák Základní umělecké školy ve Volarech.

Ladislav Beran