A svou účastí si nejen zpříjemníte poslední prázdninový víkend, ale budete moci pomoci těm, kteří vaši pomoc uvítají. A to klientům a pacientům Hospice sv. Jana N. Neumanna. Prachatičtí si i přes více než desetiletou existenci hospice stále na jeho přítomnost zvykají, a to přesto, že nejen jeho zahrada, ale celá řada kulturních akcí jsou otevřeny všem. Přesto se stále cítíme jaksi nesví, jsme-li konfrontováni s bolestí, utrpením a smrtí. Obdivujeme mládí, zdraví, úspěch, výkon a moc.

Prachatický hospic se tento postoj veřejnosti řadu let snaží měnit. Jak ale říká Monika Levá, sociální pracovnice a koordinátorka benefičních akcí Hospice sv. Jana N. Neumanna, pořád nevíme, jak se máme chovat, když přijde nemoc. "Váhání a strach jsou naprosto přirozené pocity, nemoc je nečekaná, nepříjemná událost, se kterou bychom ale měli umět bojovat… Pokud nás přemůže, tak se s ní naučit co nejkvalitněji žít a nakonec také dokázat co nejdůstojněji odejít."

Program prachatického Music festuZdroj: Archiv redakce

V našich očích vzniká spíše představa, že dlouhodobé choroby a umírání jsou v rozporu s obdivovanými hodnotami a postrádají tudíž jakýkoliv smysl. "Pokud se dostaneme do NEmoci, neznamená to, že na našem životě už nezáleží. Právě to nejcennější na lidskosti se u lůžka nemocného nejlépe zobrazuje, kde jinde než u bezbranného můžeme lépe projevit vztah plný naslouchání, respektu, zájmu, soucítění a lásky… Vztah, který i nás obohatí a který snad jednou, v blízkosti naší vlastní smrti – nám bude velkou oporou a pomocí. Smrt k životu prostě patří…," dodává Monika Levá.

Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích ročně doprovodí na „druhý břeh“ přes 300 pacientů, od začátku fungování hospice k letošnímu roku až 2500 lidí. "Snažíme se, aby rodina co nejvíce spolupracovala a dávala svým blízkým to, co my nemůžeme – lásku, letité přátelství, důvěru… I ti, kteří nikoho nemají a na konci života se ocitli sami, bez přátelství, lásky, prostředků, ochrany a jistoty u nás sami nezůstávají. Budují si nové vztahy, jsou spokojení, v bezpečí a jakémsi lidském teple, přesto, že se jedná o jejich poslední dny, snažíme se, aby byly hezké,- bez bolesti, utrpení, samoty," dodává s tím, že pokud chceme o naše svěřené pečovat tímto způsobem, potřebujeme dostatek finančních prostředků, bez kterých to nejde. Jsme nestátní nezisková organizace, která chce pomáhat kvalitně - právě pořádání benefičních akcí nám to z nemalé míry umožňuje." Dalším neopominutelným důsledkem těchto akcí, na kterých se často míchají nemocní se zdravými, je pomoc při detabuizaci smrti, umírání, nemoci. Právě veřejnost - účinkující, hosté, jakkoliv zapojení dobří lidé - tak pomáhají pomáhat, možná i přesto, že se většiny z nich osobně tohle téma ještě netýká. "Jedno vím ale jistě, každého z nás, každého, se jednou týkat bude. Srdečně proto všechny zvu na tenhle první a doufejme, že ne poslední koncert. Pobavte sebe, pomozte druhým," uzavřela Monika Levá, sociální pracovnice a koordinátorka benefičních akcí Hospice sv. Jana N. Neumanna.