Brána Šumavy ze všech stran. Zámek, uličky jako proslulý Suez, zvláštní náměstí na kopci a cesty Vimperkem i okolo něj. Život ve městě, tiskárna, zámek a zajímavé pohledy na město. To byla první část. V druhé se zajelo za Vimperk, ke Knížecím Pláním, Kvildu, Prachatic i šumavských hvozdů. Fotografie zbourané chaty na Pramenech Vltavy a mnoho dalších zajímavých míst se projelo dubnovým promítáním.

Majstrštyk si nechal Jaroslav Pulkrábek na konec. Nejdříve zajímavé diapozitivy, které byly na skle a na závěr nádherný dokument o Volarech Volary v září 1938. Krásných devadesát minut uteklo a Jaroslavu Pulkrábkovi se dostalo právem dlouhého potlesku. Příště se volarští sejdou k tomuto pořadu 28. jvětna a bude to o době válečné i poválečné.

Ladislav Beran