KDY: Pátek 8. listopadu od 18 hodin
KDE: Vila DDM u Rybníčku Prachatice   
ZA KOLIK: 148 Kč

Co lze udělat pro to, aby věková rozdílnost nebyla překážkou, nýbrž obohacením? Proč vnoučata potřebují prarodiče a obráceně? Co se mění příchodem nového člena rodiny? A jak situaci mění chřadnutí, nemohoucnost a odcházení těch starších? Mezigenerační vztahy nejsou vždy harmonické. Dochází ke vzájemnému nepochopení a zejména k neschopnosti vcítit se do potřeb a problémů lidí výrazně starších nebo mladších než jsme sami. To platí v rovině společenské stejně jako soukromé. Co se rodinného života týká, o kvalitě vztahů mezi prarodiči, rodiči a vnoučaty rozhoduje historie rodin stejně jako dosažení skutečné dospělosti/zralosti všech, kteří překročili hranici osmnácti let. Předpokladem úspěchu je přiměřená míra intimity, a zároveň respektování hranic a soukromí. Rozhodující je především vstřícná otevřená komunikace. Mezigeneračním přenosem v rodičovství chápeme nevědomé přenášení i vědomé předávání vztahových, emocionálních, hodnotových, obranných, zdravotních, spirituálních a dalších principů, strategií a orientací mezi generacemi.

Obecně se po dlouhá staletí mělo za to, že starší ovlivňují ty mladší, a to hlavně ve směru od rodičů k dětem. V současnosti ovšem pozorujeme — a snad to lze vnímat jako historicky nový fenomén — že cílené ovlivnění běží také směrem opačným. Jako by stávající rodičovská generace mnohem víc než ty předchozí chtěla využít vývojových oken příležitostí umožňujících nahlédnutí a uzdravování mezigeneračních vztahových destrukcí, vývojových zranění i rodových traumat proti proudu času. PhDr. Eva Labusová se věnuje publicistice a poradenství v oblastech rodičovství, výchovy a vztahů. Pořádá semináře pro odborníky i veřejnost. Absolventka výcviku v dynamické hlubinně orientované psychoterapii při Rafael Institutu u Mgr. Heleny Klímové.

Eva Labusová je vdaná, s manželem Davidem mají 3 dospělé dcery.

Její přednáška se uskuteční v pátek 8. listopadu ve Vile DDM u Rybníčku. Z důvodu kapacity nám zájem o účast, prosíme, dejte vědět předem: impakt.kurzy@gmail.com či na tel.: 773 908 123. Poplatek za účast: 148,- Kč.