Slavnostní mše v nezvykle plném kostele, kolotoče, stánky a společný oběd rodáků, vedení obce a farnosti to vše tvořilo rámec programu, který je vzhledem k oslavám jubilea obce zařazen do celoročního kulturního a společenského programu.

Přestože od chvíle, kdy museli nuceně opustit své domovy v důsledku poválečeného odsunu, uplynulo více než šedesát let, na svůj domov nezapomněli a dodnes se aktivně zapojují do života farnosti a po společnými silami opraveném kostele spolu se svými českými partnery připravují rekonstrukci interiéru.

Pihou na kráse proběhlého setkání byla skutečnost, že v Horní Vltavici není dnes pro posezení většího počtu lidí sál, a tak se museli rodáci přesunout do vedlejší obce, i skutečnost, že se obci nepodařilo zajistit posečení trávy na hřbitově, a tak rodáci našli hroby svých předků utopené v trávě.

Jaroslav Pulkrábek