Na 120 dětí přišlo v doprovodu rodičů, babiček, dědečků, takže se u deseti stanovišť olympiády čarodějů a čarodějek vystřídalo více než dvě stovky. Náměstí se proměnilo v malé volarské Bradavice a Harry Potterové, Hermiony, Lord Voldemort, Brumbál, Hagrid a další postavy ze známého díla Joanne Rowlingové hrály fanfrfál a k tomu měly děti připravených deset stanovišť, kde se soutěžilo ve skoku suchou nohou, letu na koštěti, strašidla či imbuss, tedy jízda na koloběžce, nechybělo malování na frňák a další zajímavé disciplíny. Kdo vše prošel a nasbíral desítku razítek dostal Čarodějův výuční list.

Po olympiádě byl sraz pod náměstím a novou trasou se šlo na Hasičskou louku. Průvod připravili volarští dobrovolní hasiči, přes Staré město, Zlatou stezku na louku, kde byl zapálen velký čarodějnický oheň. Rej, kolem byl dlouhý a trval do dvaadvacáté hodiny. Potom se zvedly malé i velké čarodějnice, nakoply své stroje a letos to vzaly k Mlynařovicím a na Bobík, tam letos své pletichy připravily a vrátily se zpět k ohni volarskému.

Ladislav Beran