Nejprve se v roli konferenciérky představila Sára Hulešová. Ta i přesto, že chodí teprve na první stupeň základní školy, zvládla svou úlohu skvěle a byla jako dospělá moderátorka. Na jeviště se poté dostal dramatický kroužek, který zahrál dvě krátké pohádky O princezně na hrášku a Perníkovou chaloupku. Dále se představil kytarový a taneční kroužek či aerobik. Skvělou podívanou byly také orientální tance a šerm. Děti předvedly také nově nabyté znalosti angličtiny, a že je poezie stále živá, dokázali úspěšní recitátoři.