„Mimo jiné zde vystoupili Jiří a Zdeněk Šediví či Jiří Sušický, kteří působí v České filharmonii. Studentský soubor pak hrál pod taktovkou dalšího z rodiny Šedivých a Marka.
Společně s dalšími sólisty předvedli díla Vivaldiho, Wagenseila, Griega, Schneidra či Vejvanovského,“ přiblížila zahajovací koncert Hana Daňhová, která kurzy před patnácti lety vymyslela a po celou dobu se stará o jejich organizaci.

Přestože Letní kurzy žesťů jsou zaměřeny na výuku, koncerty jsou pro frekventanty i veřejnost připraveny ještě dva.

Dne 3. července v osm hodin večer vystoupí v zámecké kapli první trumpetista Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jiří Houdek a na 6. července od desíti hodin dopoledne je v Městském kulturním středisku připraveno matiné všech kurzistů.

Jaroslav Pulkrábek