Hlavní cenu převzala z rukou místostarostky města Prachatice Hanky Rabenhauptové Marcela Haspeklová za divadelní soubor DS Dutam při VOŠS a SPgŠ Prachatice. U tříčlenné poroty měla totiž největší úspěch právě jejich hra na motivy knihy Douglase Adamse Stopařův průvodce po galaxii. Autorka hry neskrývala při předávání ceny své dojetí. Odnesla si diplom a keramickou lampu se štítem města. Na závěr čekalo na návštěvníky poslední nesoutěžní představení, a to v podobě hry Marie – Fakt Fiction autorky Stanislavy Kočvarové v podání Ženského amatérského spolku Homole.

Výherci:

Cena za režii byla udělena Ladislavu Valešovi za režii inscenace Romance pro křídlovku divadelního souboru Rádobydivadlo Klapý.

Cena za ženský herecký výkon byla udělena Liběně Štěpánové za roli Tonky v inscenaci Romance pro křídlovku divadelního souboru Rádobydivadlo Klapý.

Cena za mužský herecký výkon byla udělena Jaromíru Holfeuerovi za roli Dědečka v inscenaci Romance pro křídlovku divadelního souboru Rádobydivadlo Klapý.

Cena mladého talentu byla udělena Petře Smolové za roli Františky v inscenaci Výtečníci divadelního souboru Spirála Vimperk.

Cena za výtvarné ztvárnění inscenace byla udělena divadelnímu souboru Dutam při VOŠS a SPgŠ Prachatice za inscenaci Stopařův průvodce po galaxii.