Výstava Leopolda a Franze Hafnerových přináší do Volar nejen velmi zajímavou výstavu, ale i návrat rodu, který má hlubokou dějinnou tradici spojenou s městem Volary. Tento rod, jehož předci až do odsunu po roce 1945 žili, pracovali a tvořili město Volary a okolí, opustil Volary na dlouhých sedm desítek let.

Výstava symbolizuje návrat na rodnou půdu a jde o velmi vstřícné přijetí zpět do našeho města, které je jejich rodným místem. To potvrdila také starostka města Martina Pospíšilová, která zdůraznila souznění, spolupráci, a dodala: "Nejdříve to byla spolupráce sportovní, kulturní a dnes je to spolupráce přeshraniční se vším, co má přinášet a přináší. Vítejte zpět."

Výstavu pochválil i Manfred Eibl, starosta města Perlesreut, s nímž mají Volary vynikající vztahy. Spolupráce přes česko-bavorské hranice dotvrzuje dlouholeté přátelství obou měst a mohla by být vzorem ostatním, neboť za dlouhá léta, co trvá, z toho vzešel nadstandardní stav.

Do 25. srpna je k vidění výstava rodiny Hafner v Městské galerii Volary.Zdroj: Ladislav BeranRodina Hafner:
Kořeny rodiny Hafner ve Volarech sahají do roku 1654. Patří tedy bezesporu mezi první osídlence Volar. Je velmi obdivuhodné, že jde skutečně o rodinu, která se tak intenzivně věnovala a věnuje umění. Na jednom místě můžeme vstřebávat uměleckou tvorbu otců, synů i vnuků. Od řemeslné tvorby, která však byla povýšena na umělecký směr až po malbu, sochařství, architekturu, fotografii, užité umění. Po nuceném odchodu z Volar v roce 1946 se museli nejprve postarat o živobytí a znovu otevření truhlářské dílny, kterou opustili v rodných Volarech. Novým domovem se jim stal Perlesreuth.

Na závěr promluvil Leopold Hafner, který výstavu představil jako dílo rodiny. Poděkoval za vstřícné přijetí a připomenul, že ve Volarech již několikrát byl, ale vždy pracovně: "Vždy šlo o setkání vstřícné a velmi přátelské se starosty města. Jsem rád, že paní starostka dokázala navázat na cestu, kterou pan Vokurka začal a že za jejího vedení radnice se Volary proměnily v krásné město, které stojí za návštěvu, a já doufám, že i na naši výstavu si najde cestu mnoho místních lidí."

Výstava se nachází ve Volarské galerii v IS města, která je součástí hotelu Bobík, a potrvá do 25. srpna. Poděkování patří paní Sieglinde Kralikové z Lenory za překlad a Kateřině Pavlíkové za hudební podbarvení vernisáže.

Ladislav Beran