Největší počet voličů měly dva volební okrsky právě v Základní škole v Národní ulici. V okrsku číslo šest to bylo tisíc dvě stě osm voličů, v okrsku číslo sedm potom tisíc pět set devadesát dva voličů. „Odhaduji zhruba šedesátiprocentní účast,“ uvedl člen komise pro šestý okrsek Luboš Kvasnička.
„Podle mého odhadu pro sedmý volební okrsek přijde asi čtyřicet procent voličů,“ hodnotil Stanislav Klíma.
Oba se nikdy nesetkali s nevhodným chováním voličů. „V komisi jsem prakticky pravidelně a vždy bylo vše naprosto v klidu a v pohodě. Nepochybuji o tom, že v letošním roce bude situace obdobná,“ hodnotí Luboš Kvasnička.

Více v tištěném vydání v sobotu 18. října 2008.