Jedním ze sedmi kandidátů na post senátora volebního obvodu číslo 12 (část Písecka, Strakonicko, část Prachaticka) je za ČSSD Miroslav Krejča.

Co vás přinutilo ucházet se o křeslo senátora?

Jsme svědky toho, že se řada našich zákonodárců namísto jasně vymezené práce Ústavou spíše věnuje lobbingu ve prospěch svůj či ve prospěch určitých zájmových skupin. Svobodu náboženského vyznání bereme za zcela samozřejmou, dokážeme být i tolerantní k osobách s jinou sexuální orientací. Nedokážeme ale respektovat politickou pluralitu. Má-li někdo jiné představy a názory, než jsou ty „oficiální“, pocítí to na svojí kůži, je-li závislý na státní mašinérii. Nesouhlas s tímto stavem je společenský důvod mého rozhodnutí ucházet se o důvěru voličů. Dalším z důvodů je má rostoucí nespokojenost se situací ve školství, zdravotnictví i v sociálním systému. A poslední z důvodů je veskrze osobní – několikrát jsem já i moje rodina pocítili nespravedlnost a leckdy i absurditu našeho právního systému na vlastní kůži, i pocit bezmocnosti jak tomu čelit. Naše zákonodárné orgány potřebují důkladnou očistu a změny. Řada našich současných zákonodárců škodí České republice i jejím občanům. Náš právní systém potřebuje jednoznačné a spravedlivé zákony, které zaručí, že všichni občané budou mít stejná práva a možnosti.

Jakou dominantní vlastnost by měl mít senátor a proč?

Nesmí vyžadovat a zneužívat jakákoli privilegia a výhody, které by porušovaly princip, že pro všechny musí platit stejná práva a možnosti a to nejen na papíře, ale i v běžném životě. Musí být alespoň v některé, pro tuto zemi z klíčových oblastí, odborně zdatný. Velice důležitá je i jeho morálka a konzistentnost v jednáních i výrocích.

Máte přehled o životě ve městě a na vesnicích? Víte, co kde nejvíce schází a co by lidé ve městě nebo v obci potřebovali?

Ve městech schází zdravé životní prostředí, v malých obcích infrastruktura všeho druhu. To, co nám nejvíce schází všem, je úcta k ostatním, k historii, k přírodě a movitým i nemovitým věcem. Schází nám slušnost a poctivost a v politice pak takzvaná „politická kultura“. Ale dobré vztahy v rodině, na pracovišti a v celé společnosti je to, co potřebujeme nejvíce napravit. A k tomu samozřejmě patří i zdravé legislativní prostředí, rovnost každého z nás před úřady i soudy, stejný metr na všechny a na všechno.

Jaké změny byste provedl v českém zákonodárství, pokud byste tu možnost měl?

Vyjádřil bych to takto: ANO přímé volbě prezidenta, ANO většinovému volebnímu systému, ANO obecnému referendu, ANO radikálnímu omezení imunity poslanců a senátorů, ANO odvolatelnosti poslance či senátora během volebního období v případě vážného morálního a odborného selhání, ANO odbourání všech duplicit v různých náhradách a výhodách zákonodárců, ANO povinným majetkovým přiznáním, ANO zásadní změně politické kultury – eliminace korupce, arogance, ignorance. NE jmenování členů Bankovní rady České národní banky pouze na základě výlučné pravomoci prezidenta, tento proces musí být objektivizován cestou veřejné odborné diskuze, ANO ratifikaci Lisabonské smlouvy i za cenu vyjednání výjimky od EU či změny Ústavy, NE radaru v Brdech a přítomnosti cizích armád v ČR. ANO přijetí zákona o podpoře práce s dětmi a mládeží, kde centrální orgány toto tvrdošíjně odmítají a ponechávají na bedrech zaměstnavatelů, obcí a krajů – bez jakékoli zákonné opory.

Čím chcete přesvědčit občany, že vy si zasloužíte jejich hlas?

Neměním své zvyky ani názory. Své postoje jsem se pokusil stručně vysvětlit v sérii textů zveřejňovaných ve Strakonickém, Píseckém a Prachatickém deníku, v dalších médiích a při setkáních a diskuzích. Je na voličích, aby se rozhodli a nesli i určitou spoluzodpovědnost za další vývoj a osud svého regionu.

Jaké jsou vaše záliby, co práce, co rodina?

Se zálibami je problém – nezbývá na ně čas. Rád cestuji, mám rád hory, vodu. Rád se podívám na pěkný film, přečtu zajímavou knihu, navštívím koncert či divadelní představení. S rodinou a fenkou malého německého pinče trávíme volno na zahradě.