více >>

Jarní snowboardslalom

Akce již skončila

SK Snowriders Vimperk
www.snowriders.cz
pořádá
veřejný závod
ve snowboardingu 2018


Jarní snowboardslalom
Krajský přebor jč. kraje
Zadov 18.3. 2018

PROPOZICE


Partneři a sponzoři závodu
LA ČUS Zadov
1.Kategorie: malí hadi – do 9 let /dívky, chlapci/ snowboard –krajský přebor
hadi - 10-12 let /dívky, chlapci/ snowboard- KP
obrhadi - 13-15 let /dívky, chlapci/ snowboard - KP

ostatní – mládež, rodiče, lyžující a snowboardující veřejnost
Závod vložený pro všechny zájemce, kteří si budou chtít projet závodní trať na elektronicky změřený čas. Je možné použít snowboard i lyže. Kategorie budou upraveny až na místě podle přihlášených účastníků

2. Adresa sportovní kanceláře: SK Snowriders Vimperk, 1. máje 268, 385 01 Vimperk
Kontaktní osoba: Josef Bejček – 388 412041, 606 306 470,724135822
josef.bejcek@seznam.cz, www.snowriders.cz
fax: 388 412017


3. Pořadatel: SK Snowriders Vimperk, ČUS Lyžařský areál Zadov
Další spolupořadatelé a podporující organizace:
Město Vimperk,ČUS ČR
Jihočeský kraj

4. Termín konání: 18.3. 2018
5. Místo konání: Lyžařský areál ČUS Zadov na Šumavě- sjezdovka Kobyla
.


6. Organizační výbor: Ředitel závodu: Josef Bejček
Sekretář závodu: Marcela Becková
Hlavní rozhodčí: Pavel Průša
Velitel trati: Jakub Frajkor,
Zdravotní služba: Horská služba Zadov
7. Čestné předsednictvo Mgr. Pavel Dvořák – starosta města Vimperka
Mgr. Dagmar Rückerová – ředitelka ZŠ TGM Vimperk
Ing. Pavel Pavel – předseda Krajského svazu lyžařů ČR
Ing. Luděk Sáska - ředitel Lyžařského areálu ČUS Zadov
8. Přihlášky: Závazné přihlášky do 18. března 2018 na adresu závodní kanceláře, nebo ještě na mail Josef.Bejcek@seznam.cz , nebo na adresu ZŠ TGM Vimperk,
1.máje 268, 385 01 Vimperk
Přihlášky je možné podat také přímo v místě a v den závodu a to do konce prezence. V případě naplnění tratě ( maximálního počtu závodníků), si pořadatel vymiňuje právo uzavřít startovní listinu.

9. Účastníci: Pořadatel může doplnit závodníky do maximálního limitu propustnosti tratě. V případě nedostatečného počtu závodníků v kategorii (2), ji pořadatel zruší a závodníka přeřadí do vyšší kategorie.

10. Startovné: Protože se jedná též o náborový závod, startovné neplatí děti do 10 let a členové SK Snowriders. Děti a mládež do 18cti let 50,-, dospělí 100,- Kč

11. Prezence: Závodní kancelář v prostorách bufetu p. Vláška u spodní stanice vleku Kobyla . Prezence závodníků bude probíhat 18.3. 2018 od 9.00 do 10.15. Závodníci , nebo jejich zástupci předloží platné doklady o totožnosti. U závodníků starších 15 let doloží totožnost občanským průkazem, pasem,apod.B. Technická ustanovení
14. Technická porada Meeting – 18.3. 2018 v 10.15

15 Soutěžní komise: Není ustanovena

16. Protesty: Protesty podává vedoucí družstva, závodník, je-li plnoletý, nebo zástupce závodníka. Protesty se řídí pravidly FIS . Poplatek je 500,- Kč. Tento poplatek v případě neuznaného protestu propadá ve prospěch pořadatele.


17. Pravidla: Disciplina –snowboard slalom . Závodníci seřazení podle kategorií absolvují dvoukolový závod,přičemž se počítá lepší čas z obou kol. Závodník však musí projet všemi brankami v obou kolech. Vítězem se stává závodník s nejlepším časem. Pravidla závodu se řídí pravidly FIS.

18. Ceny: Diplomy a medaile, pro první tři v každé kategorii zajišťuje SK Snowriders, další ceny pořadatel ze sponzorských darů.
Účastnický diplom a certifikát projetí tratě pro všechny závodníky.
19. Další informace: Závodníci soutěží na vlastní nebezpečí.
Podmínkou startu je ochranná přilba.
Za ztrátu startovního čísla bude účtována částka 500,- Kč.
Při pobytu na závodních svazích je třeba dbát pokynů pořadatele

Charakteristika trati slalomu: střední svah s 15- 20 brankami s bezpečným dojezdem


Pořadatel si v případě nepředvídaných okolností vymiňuje právo změny programu. V případě nedostačujících sněhových podmínek bude závod odvolán - všichni zúčastnění budou včas informováni - nejpozději do 16.3.2018


Program : 9.00 – 10.15 - prezence
10.00 - 10.20 - prohlídka trati
10.30 – 11.30 - 1. kolo
12.00 – 13.00 - 2. kolo
13.30 – 14.00 - vyhlášení výsledků
G Marcela Becková Josef Bejček Pavel Průša
sekretář závodu ředitel závodu hlavní rozhodčí
CCc

18. 3.  (09:00–16:00)
LA ZADOV
SDÍLEJ: