KDE: Mezi Vimperkem a Čkyní

Naučná stezka Sudslavický okruh vede mezi Vimperkem a Čkyní jižně od Strakonic. Nachází se v přírodní rezervaci Opolenec. Seznámí vás s geologií, přírodou. Dozvíte se o vzniku území krystalických vápenců na pravém břehu Volyňky, o živočišných a rostlinných druzích, které jsou zde k vidění. Na čtyřech kilometrech se můžete zastavit u 15 informačních tabulí. Zapsat se lze do vrcholové knihy. Po stezce minete 600 let starou sudslavickou lípu s kmenem o obvodu více jak 12 m, Sudslasvickou jeskyni, kde byly nalezeny kosti zvířat z doby ledové, či skalní útvary Mrazové sruby.