KDY: 16. srpna
KDE: Jelení Vrchy
ZA KOLIK: Zdarma

Již v sobotu 16.08.2020 se na Jeleních Vrších bude konat Jelenovršská slavnost, která bude hlavní letošní akcí  hranice překračujícího projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu. Začátek ve 13:00 hod.  

Přestože letošní ročník proběhne jen v Čechách, program bude mezinárodní hned od začátku. Přijede totiž z Horních Rakous Gotthard Wagner s kapelou Wiadawö, ta mívá sama mezinárodní složení. A Gotthard se těší také na starostu Martina Hrbka, loni si spolu dobře zahráli, Gotthard na obyčejných houslích, Martin na středověkých. 

Už před hodně lety přišel Gotthard Wagner, který stojí i za rakouskou kulturní iniciativou SUNNSEIT s projektem Kulturní osa plavební kanál, německy Kulturachse Schwemmkanal. Postupně podél plavebního kanálu či v jeho blízkosti na českém a rakouském území vznikla celá řada moderních skulptur, jejichž autoři byli z obou sousedních států. Poslední ze skulptur je Strážce / Wächter prachatického sochaře Davida Svobody. Byla inspirována fotografií Josefa Seidla od Želnavského smyku. Socha je umístěna jen kousek od místa zachyceného Seidelem, v místě odbočení Želnavského smyku, který umožnil "přežití" Schwarzenberského plavebního kanálu i po skončení Vídeňské plavby až do roku 1961. Skulptura je vlastnictvím rakouské kulturní iniciativy SUNNSEITN, která ji pronajala na dobu neurčitou obci Nová Pec za neuvěřitelné roční nájemné - jeden knoflík z jeleního parohu. Jelení knoflík se předává na Jeleních Vrších, myšlenka Gottharda nejspíš napadla, když starostou obce Nová Pec, jejíž součástí jsou Jelení Vrchy, byl Jan Jelen. 

Po slavnostní výplatě nájemného, Gotthard plánuje i chvilku společného muzicírování s Martinem, na pódium nastoupí folklorní soubor Libín-S Prachatice. Ten do nedělního programu zařadil i jedno pásmo, které vzniklo v souvislosti s projektem Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu - Plavecký den. 

Čas dojde i na vystoupení hornorakouského (ale mezinárodního) Wiadawö. 

Před půl třetí u sochy Hynka bude o Schwarzenberském plavebním kanálu vyprávět plavební ředitel Hynek Hladík, který pak přečte svůj druhý letošní plavební rozkaz. 

A pak již začne ukázka plavení dříví. Věřím, že se do vhazování dřeva zapojí především malí plavci z řad diváků. 

Čtvrt hodiny před třetí už před expozicí EXPO KANÁL bude hrát kapela folklorního souboru Libín-S Prachatice, bude to nejen pozvánka na doznění slavnosti, ale také na ceremoniál předání diplomů plaveckých učňů všem dětem, které se zapojí do plavení dříví. Dostanou i další malé překvapení. 

Doznění slavnosti bude na pódiu ve folklorním duchu.

Prosba na diváky: Akce se koná v době, kdy jsme stále ohrožováni koronavirem. Žádáme diváky, aby pokud to je možné dodrželi bezpečný odstup. V případě, že tento odstup možný nebude, zakryjte si dýchací cesty - ústa a nos - rouškou, šátkem či šálou.