Při zjišťování příčin požáru technik hasičského záchranného sboru určil jako příčinu buď nebezpečnou manipulaci s pyrotechnikou, nebo nedopalek cigarety, který mohl být do sklepa vhozen nezajištěným okénkem.

(aja)