close Pavla Břečková, místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků ČR info Zdroj: archiv AMSP zoom_in

Rozdíl oproti jarní vlně pandemie je v tom, že uzavření není plošné, ale jedná se „jen“ o vybrané oblasti podnikání.

Jde například o posilovny, bazény, veřejné stravování, vzdělávání, kulturu apod.

Dobrou zprávou je, že celá řada opatření na pomoc postiženým odvětvím je připravená již z jarních měsíců, kdy vznikala víceméně za pochodu, a nebylo zřejmé, jestli se živnostníkům pomoci vůbec dostane.

Nyní již víme, že opět bude k dispozici kompenzační bonus ve výši 500 Kč na den pro obory vyjmenované v nařízení vlády.

Současně se počítá s ošetřovným pro OSVČ stejně jako na jaře.

Pomoc by měla dorazit i v případě nájemného, kde však došlo ke zjednodušení – bude to polovina celkového nájemného (bez služeb), a podpora již naštěstí nebude podmíněna slevou od pronajímatele.

Současně bylo vyhlášeno odložení všech úhrad daňových povinností – DPH, daně z příjmu
a daně silniční do konce roku 2020 (tedy bez úroku z prodlení).

Pro kulturu a sport jsou vyhlášeny programy Covid – Kultura a Covid – Sport II, které mají specifické podmínky.

Důležité je, že se s jistou podporou počítá, jakkoli je jasné, že tratíme všichni.