close Pavla Břečková, místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků ČR info Zdroj: archiv AMSP zoom_in

Bohužel, zatím se nerýsuje žádná forma podpory typu jarního kompenzačního bonusu.

Současně také zrovna teď skončilo období, kdy osoby samostatně výdělečně činné byly osvobozeny od plateb sociálního a zdravotního pojištění v souhrnné výši téměř pět tisíc korun měsíčně – ty již opět musí platit.

Roušky, desinfekce, odstup

A dále je faktem, že v souvislosti s velkými přírůstky pozitivně testovaných osob začal stát opatření proti šíření koronaviru opět přitvrzovat.

Pro vaši profesi fotografa to znamená, že jako poskytovatel služby musíte mít v interakci se zákazníkem vždy roušku.

V ateliéru (v uzavřeném prostoru) ji musí mít i zákazník, přičemž ministerstvo zdravotnictví pro něj definuje výjimku, kdy ochranu dýchacích cest nemusí mít – a to po dobu nezbytně nutnou pro pořízení portrétu, popřípadě fotografie novomanželů, včetně společného snímku s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami.

Jinak i pro vaši provozovnu platí nutnost dezinfekce u vstupu a rozestupy minimálně dva metry.

Co se týká práce v zahraničí, pečlivě je nutné sledovat informace o vstupu cizích státních příslušníků (tedy i Čechů) do země, kde míníte fotografovat.

Tyto informace ministerstvo zahraničních věcí na svých internetových stránkách příliš neaktualizuje, soustřeďuje se zejména na vstup cizích státních příslušníků do České republiky.

Vše se rychle mění

V této chvíli však víme, že Slovensko od 18. října zařadilo Českou republiku mezi rizikové země a od příchozích při vstupu vyžaduje negativní výsledek testu na koronavirus, nechtějí-li do karantény.

To může vaši práci zkomplikovat. Podobně je tomu u cest do Německa, kde však zatím ještě rozlišují rizikovost jednotlivých oblastí ČR.

Negativní test je tak zatím vyžadován jen u osob přicházejících z Prahy a Středočeského kraje. Tato omezení se však mohou velice rychle změnit, respektive v současnosti lze očekávat více a více restrikcí. Zcela zavřené jsou například hranice Maďarska.