Finanční správa ve středu zveřejnila na svých webových stránkách formulář žádosti o výplatu kompenzačního bonusu. Žádosti je možné podávat i přesto, že dosud nebyl dokončen legislativní proces a zákon nenabyl účinnosti.

Zároveň však Finanční správa upozorňuje, že vyplácet se začne až poté, co zákon nabyde účinnosti, o čemž bude veřejnost na webu a sociálních sítích neprodleně informovat.

„Finanční správa spustila příjem žádostí o kompenzační bonus. Podmínky tentokrát ovšem splní výrazně méně podnikatelů než na jaře. Navíc není možný souběh podpor, takže to vypadá, že vláda reálně nikomu příliš pomáhat nechce,“ říká k tomuto opatření Radomil Bábek, šéf Podnikatelských odborů.

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně bude náležet podnikatelům s činností podnikání v přímo omezených, případně zcela uzavřených oblastech ekonomiky, a to za každý den omezení v období od 5. října do 21. listopadu 2020, tedy maximálně za 48 dní. Tato činnost musí být současně za rozhodné období měsíců června až září 2020 pro daného žadatele dominantním zdrojem obživy.

Žádat mohou i podnikatelé

Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 procent navázáni, a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou. 

„Program je rozdělen do dvou bonusových období. Prvním bonusovým obdobím je období od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020 (až 31 dní, tj. 15 500 Kč). Druhým bonusovým obdobím je období od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020 (až 17 dní, tj. 8 500 Kč). Žádost je možné podávat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období,“ píše se k programu na stránkách Finanční správy.

Pro maximálně komfortní vyplnění a podání žádosti doporučuje Finanční správa využít vyplnění prostřednictvím webové aplikace, na níž je odkaz v článku výše. Žádost je však možné podat na finančním úřadu, který je místně příslušný ke správě daně z příjmů fyzických osob. Žádosti jsou přijímány e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), prostřednictvím poštovních služeb, osobně v podatelnách finančních úřadů a ve sběrných boxech umístěných na územních pracovištích. 

Živnostnící to nevzdávají

close Živnostníci to nevzdávají. info Zdroj: Deník zoom_in Deník se příběhům živnostníků a tomu jak (ne)zvládají současnou situaci pozorně věnuje už od jara na svých stránkách i na webu denik.cz/podnikani.

Pište nám na e-mail zivnostnici@denik.cz své příběhy a zkušenosti, jak jste nakonec zvládli jarní vlnu koronakrize, zda se vám povedlo během léta vaše podnikání zase rozjet a co pro vás znamenají současná omezení?