Krajský soud prohlásil konkurz na majetek Borsay, a. s., Tábor (25 INS 21587/2013).  Společnost nesídlí na adrese uvedené v obchodním rejstříku. Jediný její akcionář v Londýně na výzvy k předání účetnictví a akcií nereagoval. Úpadce se zřejmě zabýval leasingovými službami, pronájmem movitých věcí a pojišťovnictvím. Byl emitentem dluhopisů a vydal kmenové akcie za 50,9 milionu korun. Věřitelé přihlásili pohledávky za 220 884 000 korun.