Zároveň plánuje uvést na trh speciální zdravotnickou techniku, která umožní pohodlnější monitorování životních funkcí u starších nebo nemocných lidí v domácím prostředí. Tradici firmy i plány na další rozvoj v rozhovoru přibližuje ředitel společnosti TSE Ing. Karel Fiedler.

Ing. KAREL FIEDLER, ředitel společnosti TSE spol. s r. o.Důležitou část výrobního programu společnosti TSE tvoří zdravotní technika, ale jen na ni se při výrobě nespecializujete.
Na tuzemském i zahraničním trhu působíme v oboru elektrotechniky, elektroniky a zdravotní techniky. Jsme jediným českým výrobcem novorozeneckých inkubátorů a v poslední době výrazně posilujeme pozice v oblasti zdravotnických výrobků na tuzemském, ale i zahraničním trhu.  Oblast elektrotechniky je zastoupena produkty z oborů automobilového průmyslu, laboratorních a průmyslových aplikací. 
Naším cílem je také stále rozšiřovat a zlepšovat nabízené služby spojené s dodávkami výrobků, tedy dodatkové služby, delší záruky nebo špičkový servis.

Jak se přihodilo, že právě inkubátory se staly hlavním výrobním produktem vaší firmy?
Uměli jsme elektroniku, která je nejdůležitější součástí inkubátoru. Některé, hlavně plastové a kovové díly inkubátorů nakupujeme, ale právě výrobu elektronických částí a také finální montáž zajišťujeme sami. Z původně okrajového produktu se nakonec i díky zájmu zákazníků stal náš nosný výrobek. Toto je naše výhoda, protože po výrobcích zdravotní techniky bude poptávka vždy. Nezůstali jsme ale jen u inkubátorů. Vyrábíme také například fototerapeutické lampy, které pomáhají při léčbě novorozenecké žloutenky.

Vývoj v oblasti zdravotní techniky jde neustále dopředu. Sledujete tedy průběžně aktuální trendy?
Letos půjde do prodeje již čtvrtý model inkubátoru od roku 1992. Bude znamenat další velký krok dopředu, snad nám pomůže trochu předběhnout konkurenci. K té můžeme počítat tři velké světové firmy. Musíme být tedy neustále ve střehu.

TSE je českobudějovická firma. Spolupracujete tedy při vývoji inkubátorů s českobudějovickou nemocnicí?
Ano, je to takové naše referenční pracoviště, což říká i pan primář Milan Hanzl. Spolupracujeme při testování a různých zkouškách.

Chystáte se dále rozšiřovat výrobní program v oblasti zdravotní techniky?
Dílčí novinky chystáme v oboru neonatologie, kde chceme rozšiřovat portfolio výrobků a nabízet zákazníkům komplexní servis. Dále se naše vývojově výzkumná skupina již nějaké období věnuje oblasti péče o seniory, kde připravujeme soubor zařízení určených k bezdrátovému monitorování životních funkcí. Na vývoji těchto přístrojů úzce spolupracujeme 
s vysokými školami a odbornou veřejností.
Zjednodušeně se dá říci, že u pacienta budou neustále monitorovány důležité parametry na základě požadavku ošetřujícího lékaře a výsledky budou v časových intervalech nebo on-line přenášeny do vyhodnocovacího zařízení umístěného u ošetřujícího lékaře.  Podstatnou výhodou produktu bude zkvalitnění lékařské péče, kdy pacient nemusí trávit čas rekonvalescence v nemocničním zařízení, ale může být v domácím prostředí, což má pozitivní vliv na psychiku a zároveň bude stále pod dozorem lékaře. Další výhody s tím spojené chceme představit až po spuštění celého projektu do výroby.

Kdy chcete tento výrobek uvést na trh?
Rádi bychom v co nejkratší době, tedy ještě letos, popřípadě v příštím roce.

Nevyrábíte pouze pro český trh. Kam vaše výrobky vyvážíte?
Pro elektrotechnické výrobky jsou hlavní trhy v zemích Evropské unie, zatímco zdravotnické přístroje exportujeme do celého světa, zejména do Ruska, Jižní Ameriky a na Blízký východ. Pouze tuzemský trh by nás neuživil.

Jakými oceněními se může společnost TSE pochlubit?
V posledních letech jsme získali řadu ocenění jak za design a kvalitu výrobků, tak za úroveň poskytovaných služeb. Samozřejmě vlastníme všechny běžné certifikáty – ISO 9001, 14001, 16 949, 13 485.

Kolik lidí v TSE pracuje? Nabízíte zaměstnancům nějaké benefity?
V současnosti máme 170 zaměstnanců. Všechny výhody, o kterých se běžně dočteme – jako dovolená navíc, teplá strava na pracovišti, odměny k jubileím, bonusy, kulturní představení, společenské akce a podobně. To všechno bych dnes označil za firemní standard. Naším cílem je naplňovat vizi společnosti – být firmou respektovanou a vyhledávanou jak zákazníky, tak zaměstnanci. Všechny zaměstnance zapojujeme do odborného, profesního vzdělávání. Našim pracovníkům nabízíme možnost kariérního rozvoje, jazykové studium.
U nových zaměstnanců se nebráníme přijímání absolventů, ale i zkušených zájemců vyššího věku. Rozhoduje chuť a ochota na sobě pracovat.

Výroba zaměřená na zdravotní techniku předpokládá vysoké nároky na kvalifikaci zaměstnanců. Nemáte problém sehnat v jižních Čechách dostatečně kvalifikované síly?
Problému se snažíme předejít tím, že maximálně rozšiřujeme spolupráci se školami, hlavně v oblasti spolupráce při vývoji a výzkumu.
Stáže studentů přinášejí nám i jim samotným prospěch hlavně při získávání praktických zkušeností, v řadě případů se pak tito stážisté stávají našimi zaměstnanci.
 Máme také nastaven poměrně důkladný vzdělávací systém, takže pokud jsou lidé ochotni na sobě pracovat a dál se vzdělávat, určitě u nás uplatnění najdou.
Kvalifikované síly se nám daří hledat, problémy jsou občas se strojařskou profesí.

V čem především spatřujete společenskou odpovědnost vaší firmy?
Hlavně v jejím pohledu do budoucnosti. Všichni víme, že populace stárne. My se již řadu let snažíme tento trend zpomalit, a to výrobou inkubátorů, které zachraňují předčasně narozené děti. Dále již dnes pracujeme, jak už jsem řekl, na rozšíření portfolia výrobků zdravotní techniky určených pro seniory. Naším cílem je usnadnit seniorům stáří a umožnit jim neomezený pohyb se současným zajištěním stále kontroly důležitých životních funkcí.

Plánujete další modernizaci výrobních prostor?
Interiéry výrobních prostor jsou na dobré úrovni, brzy bude pohlednější i exteriér našich budov. V dubnu začneme s výměnou oken a opravami fasády, a to i díky dotační podpoře. Hotovo by mělo být do roka. Po dvaceti letech tedy sídlo společnosti opět trochu prokoukne. Rekonstrukce přinese změnu exteriéru, ale hlavně energetické úspory.