Její historie se datuje od roku 1951, kdy došlo k začlenění provozu na opravy zemědělských strojů zestátněné firmy Bublík ve Čkyni do národního podniku Šumavské pily se sídlem v Písku.


Státní podnik byl v rámci privatizace v roce 1992 transformován na akciovou společnost a patřil mezi prvních deset firem v České republice, které touto změnou prošly. „Akcie Dřevostroje byly zařazeny do první vlny kuponové privatizace a většinový podíl ve společnosti získaly privatizační fondy. Akcie 
v průběhu let několikrát měnily vlastníky, ke stabilizaci vlastnických práv došlo až 
v roce 1997, kdy se majoritním akcionářem stala Lesní společnost Ledeč nad Sázavou," vzpomíná ředitel Dřevostroje Vladimír Chum.


„Podnik se v prvních letech existence zabýval zejména generálními opravami parních strojů a rámových pil. Od počátku šedesátých let minulého století se vedle běžných oprav pilařských linek stále více orientoval na modernizaci pilařských provozů. Nejdříve se jednalo o dodávky samostatných strojů, později o ucelené dodávky strojně technologických linek včetně ovládací elektroinstalace a později i elektroniky. Až do devadesátých let významnou součást výrobního programu tvořila také výroba 
a generální opravy vysokozdvižných vozíků," popisuje Vladimír Chum.


Ten je v čele společnosti od konce letošního února, ovšem v Dřevostroji působí s krátkou přestávkou už od roku 1984. Současně je členem představenstva Lesní společnosti Ledeč nad Sázavou, a.s., která je jediným akcionářem Dřevostroje.


Současná krize se nevyhnula ani čkyňskému závodu. „Nyní máme padesát zaměstnanců. Působíme v odvětví, kde je nutné se o zakázky hodně snažit," přiblížil Vladimír Chum. I tak patří Dřevostroj mezi významné zaměstnavatele na Čkyňsku.

Z historie:
V letech 1955 až 1981 měl provoz statut strojně opravárenského závodu a byl součástí Jihočeských dřevařských závodů, n.p., České Budějovice.
Významným předělem v historii společnosti byl rok 1982, kdy byl založen Dřevostroj Čkyně, národní podnik, který byl později transformován na státní podnik.