Původní termín konání turnaje byl 19. prosince loňského roku. „Ze známých protiepidemických opatření jsem musel turnaj odložit. Věřil jsem, že se situace uklidní a turnaj uspořádám ve druhé polovině února letošního roku v náhradním termínu. Ale ani to neklapne, takže v kolonce vítěze devatenáctého ročníku zůstane prázdné místo,“ shrnul smutně situaci pořadatel turnaje Jiří Hyka ze Šumavanu Vimperk.

A jak to bude s ročníkem, následujícím, tedy kulatým dvacátým? „Ten již má pevně stanovený termín na 18. prosince tohoto roku. A jelikož je to můj poslední turnaj tohoto druhu, o žádném náhradním termínu neuvažuji,“ doplňuje jeho hlavní organizátor.

Jiří Hyka se ve Vimperku vrhnul především na výchovu mládeže. „Hlavním úkolem je pro mě znovu dostat do tělocvičny naší mládež v oddílu, hned jak to bude jenom možné. S hlavním trenérem Vláďou Martenkem a duší všech akcí pro mládež máme v plánu uspořádat také mezinárodní pětidenní kemp stolního tenisu. Za podpory Jihočeského svazu stolního tenisu se chceme věnovat Tréninkovému centru talentované mládeže a pokusit se uspořádat krajské přebory mládeže i další akce,“ spřádá plány do budoucna Jiří Hyka a pokračuje: „V oddíle máme tři družstva dospělých, do kterých bychom rádi naší mládež postupně zařadili, ale vše je podmíněno poctivou prací při tréninku. Zatím máme hernu pět měsíců zavřenou a nevíme co bude dál, tak se jen těžko dá naplánovat naše práce ve vimperském oddíle stolního tenisu.“