Dívky pod vedením trenérky Veroniky Houdové tím dostály svému únorovému slibu, že neusnou na vavřínech, a společně daly dohromady novou sestavu A Capella. Vzhledem k situaci, která je pro sportovce nadále velmi nepříznivá, to neměly snadné, ale stříbrná příčka je důkazem dobré práce a sladkou odměnou za ní.

Nesmírně cenné umístění vzešlo z celodenního online maratonu, ve kterém se ucházelo o přízeň poroty i diváků 265 soutěžních videí s choreografiemi z 65 českých i slovenských klubů.

V průběhu celého soutěžního víkendu se odvíjelo také tradiční divácké hlasování o Cenu publika, přesněji řečeno o divácky nejoblíbenější choreografii a klub. Také v tomto hodnocení si reprezentantky Fit Studia O.K. polepšily a radovaly se ze 3. místa nejen mezi kluby, ale i mezi hodnocenými choreografiemi.

Trenérka Veronika Houdová pochopitelně zahrnula své svěřenkyně chválou, ale zároveň velí k další práci. „Děvčatům patří velký dík. Nutné je ale poděkovat také rodičům za bezvadnou spolupráci a Husitskému muzeu v Táboře, které nám zapůjčilo pro natáčení soutěžního videa své historické prostory. Příprava na červnové finále, do kterého náš tým postoupil, bude ještě náročná. Holky ale přistupují ke každému online tréninku poctivě, a ačkoliv to ten klasický samozřejmě nemůže nahradit, vedou si skvěle,“ prohlásila Veronika Houdová.