Již tradičně se setkali hráči pod vysokou sítí v místní Sokolovně. Nejprve proběhlo losování družstev, která se pak střetla každé s každým na dva vítězné sety s tím, že rozhodující set se hraje na patnáct vítězných bodů.

Složení družstev: 1. Fürstová B. – Tušl J., Roučová V. – Runda V. ml., Machová M. – Šebánek Roman, 2. Jelínková E. – Kornoušek J., Šebánková B. – Šebánek Radim, Schwarz S. – Schwarzová T., 3. Randáková L. – Pavelko T., Randáková J. – Randák Jiří, Zádková H. – Had Václav, 4. Falářová B. – Trajer T., Žižková B. – Špika Petr, Pešková H. – Špika Jan, 5. Babíčková V. – Špánek V., Lebedová R. – Matějka S., Loziášová I. – Runda V. st.

Jednotlivé zápasy byly velmi vyrovnané a o konečném pořadí nakonec rozhodoval počet vítězných setů. Zkušenost se tentokrát musela sklonit před mládím, neboť celkovým vítězem se stalo družstvo číslo 4. Byli nejmladší a také nejlepší.

Na závěr získala všechna zúčastněná družstva věcné ceny, za které je nutno poděkovat sponzorům, jmenovitě manželům Tereze a Silvestrovi Schwarzovým a Radku Roučkovi. Potleskem byli odměněni též rozhodčí Václav Sladkovský a Ivan Vokáč a též hlavní organizátorka Iva Loziášová.

Roman Šebánek