Představilo se celkem pět družstev různého věkového složení, v každém však vždy tři ženy a tři muži. Hrálo se každý s každým. Vítězem 19. ročníku se stalo družstvo ve složení: Jiří Kornoušek, Eva Jelínková, Stanislav Matějka, Radka Lebedová, Marcela Ratajová a Tomáš Pavelko, „alternoval" Jiří Vašíček.

Celý turnaj se odvíjel v přátelském duchu a bezvadné náladě. Jménem hráčů se dostalo poděkování Ivě Loziášové jako hlavní pořadatelce, a rozhodčím I. Vokáčovi a V. Sladkovskému a také tradičním sponzorům, kteří darovali do turnaji pěkné ceny.

Roman Šebánek