Základní škola Oskara Nedbala v Č. Budějovicích je zaměřena speciálně na volejbal.
I proto včera při zahájení nového školního roku nemohly chybět hvězdy Jihostroje Č. Budějovice.

„Já problém se školou nikdy neměl," usmíval se libero David Juračka. „Škola dobrý, ale docházka vázla," přikyvoval Tomáš Fila.
 Jakub Novotný šel v sebekritice ještě do větší hloubky: „Prospěchem jsem byl dobrý student, ale úplně tragický jsem byl chováním."
A reprezentační blokař Radek Mach? V jeho provedení byla studentská léta procházkou: „Vždy jsem byl ve škole strašně spokojený, i proto studuju neustále."