Vyrazili jsme z Prachatic vlakem do zastávky Svinětice Odtud jsme šli přes jez Svinětice na řece Blanici do Vodňanských Svobodných Hor ke statku U Šťástků. Kromě slunečních hodin na budově jsme obdivovali rozličná hospodářská zvířata, i ta netradiční. Například Vepře Kune Kune, Nandu pampového a Skotský náhorní skot.

Od výklenkové kaple sv. Linharta jsme pokračovali do obce Stožice, kde jsme se posilnili na další cestu do Chelčic. Cesta byla lemovaná krásnou alejí ovocných stromů. V Chelčicích jsme se vyfotili před kostelem sv. Martina. Dle informace jednoho z našich kolegů turistů se zde narodil a zemřel Petr Chelčický, spisovatel a překladatel. Je zde i jeho muzeum.

U výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého jsme odbočili po žluté značce k barokní kapli sv. Máří Magdaleny, která je kulturní památkou. I zde se hodně fotilo. Od kaple již byly vidět Vodňany, kde jsme náš turistický výlet zakončili a vlakem se vrátili do Prachatic.

Autor: Jiřina Froydová