Autobusem jsme dojeli do Chlumu u Volar a odtud vyrazili kolem Farmáře Filipa k zajímavému hřibovému viklanu. Na cestě, která dříve vedla z Chlumu na Mrtvý luh, jsme se zastavili u kamene s cedulkou a dozvěděli se, že zde byl v roce 1945 zastřelen vrchní lesní správce z Českých Žlebů v domnění, že jde o nepřítele – vyprávěl vedoucí výletu.

Vyfotili jsme se na pilíři strženého mostu přes Teplou Vltavu, který vedl na Mrtvý luh.

Naučnou stezkou Vltava v Národním parku Šumava jsme došli k zajímavému místu. V blízkosti řopíku jsme hledali tajemný kámen porostlý mechem. Bylo nutné ho očistit, čehož se ujal vedoucí výletu Pepa, dokonce si na to přinesl speciální kartáč. Na jednom kameni se objevil obrázek patrového domu a na druhém monogram IK.

U Chlumského rybníka jsme posvačili blízko bobří hráze. Do obce Pěkná nám zbývalo jen pár kilometrů, zde jsme obdivovali kulturní památku kostel sv. Anny se hřbitovem a technickou památku bývalý vodní rozdělovač. Dále nás Pepa zavedl do kouzelné laguny v blízkosti I. zóny NP. Cestou kolem Vltavy jsme ani nestačili spočítat řopíky, co jich tady bylo.

Výlet jsme zakončili na vlakové zastávce patřící pod obec Pěkná a odtud se vrátili do Prachatic.

Autor: Jiřina Froydová