Přes počáteční nesnáze díky dopravci (technická závada) se turisté do Vitějovic dopravili auty a s hodinovým zpožděním se mohlo vyrazit na trasu zkrácenou o Libějovický vrch, což nikomu až tak moc nevadilo.

Počasí tentokrát přálo, cestou se turisté kochali výhledy, rozkvetlými řepkovými lány a kontrolovali stav ovocných stromů po mrazu v minulých dnech. Bohužel nebyly výsledky potěšující, hlavně v sadech kolem Krtel, ale příroda si s nezdary počasí poradí.

Trasa o délce 14 km vedla krásnou krajinou po cestách značených i lesních cestičkách, turisté zdárně dorazili do cíle, většina využila posezení v restauraci na Kratochvíli k občerstvení a někteří se vydali na pravidelnou prohlídku zámecké zahrady.

Autor: Milada Štěpaníková