Po celé republice bylo do této akce v roce 2016 zařazeno více než pět stovek akcí, které byly určeny široké sportovní veřejnosti. Pozadu nezůstal ani okres Prachatice, na jehož území se konalo či se ještě konat bude (Štěpánský běh v Prachaticích) deset akcí z tohoto projektu. Zařazeny sem byly turnaje ve stolním tenise, halovém fotbale, tenise, závody v klasickém lyžování, snowboardu a v dalších sportech. Projekt je tedy otevřen opravdu všem sportovním odvětvím.

Až do 25. listopadu si mohou pořadatelé sportovních akcí pro veřejnost zažádat o finanční dar od České unie sportu na jimi pořádanou akci pro rok 2017. Obrátit se mohou se žádostí o spolupráci na kancelář OS ČUS Prachatice, z.s., U Stadionu 270, kde získají veškeré informace.

Základní podmínkou přihlášení do projektu je to, že organizátor musí být členem ČUS. Akce musí být určena k účasti široké veřejnosti a minimální počet účastníků je 100, ale s výjimkou sportů, ve kterých je konání akce v tomto počtu nemožná. Akce by měla být navíc určena pro všechny věkové kategorie, musí být jednorázová, nesmí se jednat o seriál závodů. Navíc nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu.

Cílem projektu ČUS Sportuj s námi je prohloubit zájem veřejnosti o rozmanitá sportovní odvětví a u dětí a dospívajících vzbudit zájem o pohybové aktivity, který by u nich přetrval až do dospělosti.