Poslední tréninky se sedm vimperských gymnastek soustředilo hlavně na odbourání chyb v provedení sestav. A vyplatilo se jim to. Hlavně na bradlech a prostných udělaly téměř všechny velký pokrok.

Nejmladší Anetka Nevaeva soutěžila hned po ránu v kategorii VS1B a nejvyšší známku získala právě na bradlech. Vybojovala si pěkné 7. místo. V nejpočetněji obsazené kategorii VSC4 Lucie Gubaniová získala 9. místo. Nejlepší její výkon byl na přeskoku. Martinka Bělíková a Natálie Lachová bodovaly nejlépe na prostných. Martinka skončila celkově na 11. a Natálka na 17. místě.

V další kategorii VSC5 předvedla Salma Sichingerová velmi pěknou sestavu na prostných a přebírala od předsedy KSK JK a KV G. Baga diplom za skvělou pátou pozici. Kateřina Lešková v téže kategorii skončila osmá. I ona získala nejvíce bodů na prostných. Nejzkušenější Šárka Václavíková měla soupeřky v kategorii VSC6. Její nejlepší známkou byl ohodnocen přeskok. Také Šárka si z Pelhřimova odvážela diplom za krásné 5. místo. Děvčata sice nedosáhla na medaile, ale i tak zaslouží velkou pochvalu za své výkony, dobrou reprezentaci vimperské gymnastiky a tím i města Vimperka.

Děkuji rodičům za podporu, obětavou pomoc při přípravě nářadí, foto i videodokumentaci, která nám hodně pomáhá. Děkuji také vedení města zejména za finanční podporu. Bez ní bychom se závodů na krajské úrovni nemohli zúčastňovat. Poděkování patří i TJ Šumavan Vimperk z.s. a DDM Vimperk, se kterým velice úzce, dobře a dlouhodobě spolupracujeme. Vážím si možnosti mít perfektní zázemí v tělocvičně ZŠ Smetanova Vimperk a děkuji vedení školy za vstřícnost a pochopení. A závěrem si poděkování zaslouží i můj manžel Jiří Kotlík, který obětavě opravuje nářadí, zajišťuje dopravu na závody a vypomáhá na závodech v roli asistenta trenéra.

Další závody nás čekají na podzim, takže zase hurá do dalšího trénování!

Autor: Marie Kotlíková, předsedkyně SG TJ Šumavan Vimperk