„Každý se asi rád vrací na místa svého dětství a v tomto případě je to umocněno i dramatickými okolnostmi jejich odchodu. Ale v případě našich německých rodáků je vidět silná citová vazba na svůj bývalý domov, a to nejenom v rovině vzpomínek. Mají zájem o dění v obci a velice výrazná byla jejich pomoc například při opravě kostela nebo hřbitovní zdi,“ podotkl k setkání starosta Horní Vltavice Jiří Fastner.
V rámci poutních slavností, které jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie, připravila obec pro své rodáky posezení spojené s hudebním programem, ale k formálnosti má tato akce daleko. „Vzhledem k tomu, že se setkáváme pravidelně, a to nejenom při této příležitosti, tak jde víceméně o setkání přátel. Nikdy nepadlo ani slovo výčitek či nějakých nároků na majetek, který zde zanechali, a mají upřímnou radost ze všeho, co se v obci podaří,“ pokračoval starosta Fastner. Z jeho pohledu je patrné, že obec, která se o své rodáky nestará, ztrácí část své minulosti, která je důležitou součástí života obce, a to i v případě, že se jedná o tak choulostivou záležitost, jakou byl poválečný odsun.