Po skončení ZŠ odešel studovat do Českých Budějovic, kde se začal učit prvním krokům našeho sportu v oddíle juda Husita a posléze RH České Budějovice, kde se vypracoval k předním závodníkům RH v 1. lize družstev Československa.

Pod vedením Jirky vyrostla v Prachaticích nespočetná řada vynikajících závodníků, kteří se umisťovali na medailových místech České a Československé republiky. Byl jednou z hlavních osobností úspěchů šedesátileté historie oddílu juda v Prachaticích. Celý svůj život zasvětil svému oblíbenému sportu při jeho rozvoji i jako funkcionář. Byl dlouholetým předsedou KSJu Jihočeského kraje a členem pléna ČSJu. Za svůj celoživotní přínos pro rozvoj juda Československé a České republiky byl držitelem zlaté plakety KSJu Jihočeského kraje, zlaté plakety ČSJu a oceněn Čestným členem Českého svazu juda.

Jiříku, spolu jsme prožili a spolupracovali v oddíle při rozvoji juda a nejen v oddíle 57 let a postupně se naše spolupráce sportovní stala i pracovní. Vždy jsme ji dokázali posunout v ještě lepší výsledky a za to bych tě chtěl poděkovat. Častokrát jsme se těšili, až budeme oslavovat šedesátileté výročí oddílu juda, na kterém ty již nebudeš, ale vždy tam bude pro tebe čestné místo, protože, jak tě znám, budeš výsledky tam zhora vždy s napětím sledovat. Jiří, byl jsi pro nás vynikajícím přítelem a kamarádem a budeš nám všem v každém případě chybět.

Čest Tvoji památce.

Jan Kolda - předseda KSJu Jihočeského kraje a člen pléna ČSJu

Petr Růžička – předseda TJ Tatran Prachatice – oddíl JUDO