Pod vedením místních trenérů a pod dohledem slavných sportovců Horsta Siegla, Karola Dobiaše, Antonína Panenky, Jarmily Kratochvílové, Ludmily Formanové, Františka Ježe, Jiřího ježka, Václava Chalupy a Davida Svobody děti zkoušely tenis, stolní tenis, judo, taekwondo, fotbal, atletiku, hokejbal a triatlon.