KDE:  www.zvladnemeto.cervenykriz.eu

Dobrovolníci se mohou nyní hlásit na kurz Základy moderního ošetřovatelství Českého červeného kříže a stát se tak pečovateli v záloze. V budoucnu by tak mohli odlehčit a pomoci profesionálům, kteří se zase budou moci věnovat více nemocným. Naučíte se hygienickou péči o pacienta, podporu jeho pohyblivosti, manipulaci s lůžkem, prevenci proleženin, zásady podávání stravy a pitný režim a komunikaci s pacientem. Hlásit se mohou dobrovolníci od 18 let na www.zvladnemeto.cervenykriz.eu. V přihlášce zaškrtnete město z nabídky. Kurzy se konají úterý a pátky. Za jeden den získal Český červený kříž takto
v krajském městě čtyřicet budoucích pečovatelů v záloze.