Požár zlikvidovali hasiči a jako příčinu požáru určili technickou závadu na vozidle. Došlo totiž ke vznícení nespáleného paliva ve výfukovém potrubí. Oheň se pak rozšířil do celého vozidla.