Pondělí


Přístupový chodník i prostorný vstup do městského krytého bazénu už osoby s omezeným pohybem v Prachaticích mají, stejně jako samostatnou šatnu, schodišťovou plošinu nebo bazénový sedák. Sociální zařízení jim však ve vestibulu stále chybí.
Deník: Plavecký bazén by možná potřeboval mnohem více zásahů, než jen bezbariérové sociální zařízení ve vestibulu. A možná, že některé úpravy jsou dokonce důležitější, protože v poměru handicapovaných a zdravých návštěvníků přeci jen ti bez zdravotních komplikací převažují.


Úterý


Jestli někoho návrat zimy netěší, pak jsou to určitě všichni, kteří mají na starosti zimní sněhovou údržbu komunikací. Jen ve Volarech předložil ředitel Technických služeb fakturu za únor na částku tři čtvrtě milionu korun.
Deník: O tom, že letošní zima byla drahá, netřeba diskutovat. Nyní lze jen čekat, jak vysoké částky na fakturách budou, a co všechno se proto nebude moct udělat z plánových akcí.


Středa


Evropské peníze nejdou, hospic přerušil stavbu domova. O tom, že peníze se jaksi pozdrží, než na účet snad dorazí, se navíc vedení hospice dozvědělo jen z webových stránek ROPu. A tak, i když už začalo s prvními kroky k výstavbě domova pro nemocné, nyní bude muset práce zastavit.
Deník: Vždycky je zajímavé, že na to, na co by peníze být měly, nejsou, a na to, kde by být nemusely, jsou. Podat žádost o dotaci je administrativně neuvěřitelně pracné a úřednický šiml u toho řehtá o sto šest. O to víc je pak zarážející, že když šiml má udělat oslíčku otřes se, je najednou po řehtání.


Čtvrtek


Ze země zaslíbené se údajně chystají vrátit další obyvatelé do Vimperka a Volar. Někteří z nich jsou mimo své trvalé bydliště i více než rok. Vrátit se ale nemají kam. Kvůli neplnění svých povinností vůči městu totiž ztratili právní nárok vyplývající z nájemní smlouvy k bytům.
Deník: Je až zarážející, s jakou samozřejmostí tito navrátilci očekávají, že se o ně města postarají a dají jim bydlení. Budou časem se stejnou samozřejmostí očekávat, že jim v místních obchodech dají zadarmo i dortíky, když na ně dostanou chuť? Stejně jako slovo demokracie, tak i rasismus by měly ve slovníku cizích slov trošičku změnit význam.


Pátek


Získat zpět pokud možno veškerý historický majetek chce rada města Volary. Obecně se jedná o lesní pozemky, louky, ostatní plochy nebo například cesty, které spadají na základě historických podkladů do majetku města Volary .
Deník: Volarští celkově na své historii lpí. Ideální by bylo, kdyby historicky byl městský i Bobík.


Sobota


Základní kámen Domova matky Vojtěchy posvětili v areálu hospice.
Deník: Tak kámen už by byl, dokonce i posvěcený, teď už chybějí jen ty peníze.