Správa NP Šumava ale už teď pomalu začíná s přípravou dalších koncepčních materiálů, které chce mít hotové nejpozději do dvou let od platnosti novely zákona.


„Tím prvním krokem, který učiníme, bude svolání Rady Národního parku. To už máme naplánované zhruba na polovinu května, kde všechny členy seznámíme s novelou zákona a sladíme budoucí postupy a harmonogram prací na těch důležitých materiálech, tedy na nové zonaci, vytýčení klidových území, nebo na přípravě zásad péče,“ informuje o nejbližším programu ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený.

close Pavel Hubený, ředitel Správy NP Šumava info Zdroj: Deník/Miroslav Fuchs zoom_in „Jsem přesvědčený o tom, že nový zákon, který plně otevírá národní parky všem návštěvníkům a jen na části bude vyhlášeno klidové území, přiláká takové tuláky krajinou, kteří budou chtít poznávat jedinečnost a sílu přírody. Navíc, novela nepřináší žádné zavírání nebo rušení cest či turistických stezek a nezamezí ani údržbě běžeckých stop v zimě." Pavel Hubený, ředitel Správy NP Šumava

Nová zonace nově počítá se čtyřmi zónami namísto současných tří. V zóně přírodní, budou probíhat především přírodní procesy, následovat bude zóna přírodně blízká, která by se v budoucnu měla stát zónou přírodní. Zóna soustředěné péče bude zahrnovat veškeré lokality, kde bude dlouhodobě nezbytné provádět opatření k ochraně druhů, chráněných stanovišť a k udržení či zlepšení strukturálních charakteristik lesních ekosystémů, a zóna kulturní krajiny tvořená zastavěnými a zastavitelnými územími obcí.


„Současně se budou projednávat také klidová území, tedy území, kde je nutné omezit vstup veřejnosti především z důvodu ochrany citlivých, zvláště chráněných živočichů nebo rostlin. Klidová území budou moci být vyhlášena jak celoročně, tak třeba jen na část roku, což opět zvýší turistickou atraktivitu,“ vysvětluje mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.

„Jsem přesvědčený o tom, že nový zákon, který plně otevírá národní parky všem návštěvníkům a jen na části bude vyhlášeno klidové území, přiláká takové tuláky krajinou, kteří budou chtít poznávat jedinečnost a sílu přírody. Navíc, novela nepřináší žádné zavírání nebo rušení cest či turistických stezek a nezamezí ani údržbě běžeckých stop v zimě,“ uklidňuje Pavel Hubený.

Po tu dobu, než tyto dokumenty vejdou v platnost, se pro návštěvníky prakticky nic nezmění. Národní parky budou stále z drtivé většiny přístupné a volně prostupné. Klidová území budou zatím kopírovat současné I. zóny, kam bude vstup i tak možný po značených stezkách.

„Předpokládáme, že s prvními návrhy zonace a vytýčením klidových území nejprve seznámíme Radu Národního parku Šumava a to ještě v tomto roce. Tím začne proces projednávání. K tomu se ještě přidají zásady péče a také návštěvní řád, který nově nebude mít funkci regulační, ale informativní. Věříme, že nejpozději v polovině roku 2019 budeme mít hotovo,“ říká Jan Dvořák.


„Jsem velmi rád, že tato moderní novela zákona, která je jistým kompromisem mezi dobrou ochranou přírody a rozvojem regionu i turistického, byla schválena. Jsem optimista a tak věřím, že dává jedinečnou šanci, udělat pomyslnou tlustou čáru za všemi těmi rozmíškami a že si sedneme k čistému stolu a budeme pracovat. Jisté je jedno, všem jde o zachování úžasné šumavské přírody, rozvoj šetrné turistiky a rozvoj regionu i spokojený život obyvatel. Jsem si jistý, že v tom najdeme shodu nebo dobrý kompromis,“ zakončuje ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.