„Jsme na konci tříleté práce na novém územním plánu. Nově vytváří podmínky pro výstavbu tří set nových objektů pro individuální bytovou výstavbu v rámci celého území Zdíkova a přilehlých osad,“ shrnul starosta Zdíkova Zdeněk Kantořík. Zásadní změnou je, že pro individuální bytovou výstavbu bude platit, že smějí vyrůst jen za podmínky, že budou co nejblíže zastavěnému území. „Souvisí s tím i úspora dalších nákladů pro obec, ať už se to týká inženýrských sítí, údržby cest nebo svozu odpadů, které se v případě staveb ve větší vzdálenosti od sídel pochopitelně prodražují,“ dodal Kantořík.
Nový územní plán, který by měl projít revizí nejdříve za čtyři roky, zachovává i obchvat Zdíkovce, který by měl nahradit nebezpečný průjezd osadou.