Vážení členové rady města Vimperka,

na minulém zasedání rady města, které se konalo dne 12. února 2018, bylo na základě školského zákona řešeno prodloužení mandátu ředitelů Ireny Helmové – ředitelky mateřské školy a Mgr. Dagmar Rückerové – ředitelky základní školy. V připravených podkladech pro jednání rady od Mgr. Zdenka Kuncla – vedoucího odboru školství, kultury a cestovního ruchu, které měli k dispozici členové rady města, bylo v závěru jasně napsáno, že odborník (na které se v komentářích na Facebooku p. Kutil odkazuje) Mgr. Kuncl nedoporučuje vyhlášení konkurzu na ředitele Irenu Helmovou a Mgr. Dagmar Rückerovou. Dovolím si citovat z materiálů:

„Odbor školství, kultury a cestovního ruchu doporučuje zřizovateli, aby se přiklonil k variantě usnesení č. 1 a č. 2, tedy nevyhlásit konkurs na obě školy, a aby dosavadním ředitelkám, kterým končí šestileté období k 31.07.2018 bylo po 30.04.2018 vydáno potvrzení s náležitostmi jmenovacího dekretu.“

Výsledek hlasování, i přes doporučení odborníka, dopadl přesně opačně. Rada města v usnesení č. 156 a č. 157 rozhodla vyhlásit konkurz na místa ředitelů škol.

Pedagogové a rodiče žáků přišli na vimperské zastupitelstvo podpořit setrvání ředitelek ZŠ a MŠ ve funkcích.
Vimperk rozdělují konkurzy na místa ředitelů ZŠ a MŠ

My a další občané města Vimperka tento krok čteme jako velmi nestandardní záležitost, vzhledem k tomu, že Mgr. Rückerová je dlouholetou zastupitelkou města, která mnohdy hlasuje proti stávajícímu vedení radnice. Doufáme, že tímto způsobem není uměle vytvořen tlak na její osobu, aby se vyjadřovala a hlasovala v souladu s názory vedení radnice. Velmi nestandardní je i to, že před hlasováním k usnesením č. 156 a 157 nikdo z vedení města, formálně ani neformálně, nehovořil s ředitelkami a neprobral s nimi varianty jejich pokračování ve funkcích nebo jejich ukončení působení v pozicích ředitele škol.

Důvody, proč si myslíme, že by mělo být zrušeno vyhlášení konkurzu a mandát ředitelek by měl být bezodkladně prodloužen:

- Irena Helmová a Mgr. Dagmar Rückerová jsou velmi pracovité, erudované ředitelky s dlouholetými zkušenostmi. Tento krok povede k destabilizaci výukového systému na našich školách. Zanedlouho budou probíhat zápisy do škol a rodiče budou vnímat nejasný statut ředitele velmi špatně.
- Stále hovoříme o tom, že ubývají kvalitní lidé ve Vimperku. Tímto krokem se můžeme zbavit lidí, pro které je pozice ředitele nejen pracovní náplní, ale hlavně srdeční záležitostí, do které dávají vše.
- Školská inspekce nikdy neshledala problémy s těmito ředitelkami, proč tedy vyhlašujeme konkurz na jejich místa. Proč opět nedáme na názor odborníků.
- Vimperk je úspěšně prezentován díky mimoškolské činnosti Mgr. Rückerové v mažoretkovém sportu. Několikrát se v našem městě díky této činnosti uskutečnilo mistrovství ČR. Mimoškolní činnost na těchto školách je bohatě rozvinuta.
- Existuje velké riziko, že se do výběrového řízení nepřihlásí současní ředitelé.

Jak zaručíme kvalitu vedení na našich školách?

- Vyhlášení konkurzu je velmi nestandardní krok, který pravděpodobně vyvolá nedůvěru veřejnosti ve správné fungování škol a vrhne špatné světlo na ředitele těchto škol. Tuto záležitost budeme medializovat na celostátní úrovni.
Z těchto výše uvedených důvodů Vás vyzýváme k revokaci usnesení rady města č. 156 a 157, tj. aby byl zrušen konkurz na místa ředitelů škol.

Za občany našeho města:
J. Cais, M. Paštika, B. Kantor, J.Founě, P. Fouňová, H Sovová, Fr. Sova, M. Marek, R. Marková, V. Caisová, L. Jančar, A. Jančarová, H. Sovová, M. Sečanský a další