Nerovný povrch s vyjetými kolejemi, prasklinami a zalepenými dírami rozházenými jako nepovedené lívance neposkytoval komfortní ani bezpečnou jízdu do Českých Budějovi. Kdo tudy pravidelně jezdil, mi dá určitě za pravdu. V současně době je povrch silnice opět srovnaný a osobně se mi zdá i méně hlučný, a to už mělo auto nazuté zimní pneumatiky. Komunikace, když jsem po ní poprvé v polovině listopadu jela, se blýskala jako zrcadlo.

Jana Krejsová, PrachaticeZdroj: Deník / Vandlíčková JanaRadost z jízdy po perfektním povrchu vozovky ale kupodivu zkazily nově nainstalované dopravní značky u autobusových zastávek mezi poli, lukami a lesy v blízkosti Tupeského rybníčku, kde je rychlost jízdy snížena značkou na 80 km/hod a po několika málo metrech na 50 km/hod. Není zde objektivní důvod, proč snižovat rychlost. Řekla bych, že toto nařízení se neslučuje s bezpečností silničního provozu na komunikaci č. 145, ale ani s logikou věci. Existuje jen možnost pohybu chodců. Další snížení rychlosti v souvislosti s autobusovou zastávkou na 50 km/hod je opět mezi poli, v blízkosti odbočky na Břehov. Nucené snížení rychlosti v přehledném úseku s případným pohybem chodců více než minimálním opět narušuje plynulý provoz na silnici s přemírou brždění.

Černou vozovku lemují nově opravené z kamene vyzděné propustky opatřené živičným povrchem, obdobně jsou koncipovány i nájezdy na pole nebo do lesa. Nyní se dostávám ale k problémům. Co se nepovedlo? Řekla bych, že se jedná o opomenutí nebo podcenění odvodňovacích stok a příkopů podél komunikace. Vyspádování příkopů směrem k propustkům není ideální. Stoky jsou zanesené zeminou, organickými zbytky ze zetlelé trávy, listím, kousky větví a nemohou plnit svoji primární funkci, a to odvádění vody. Když chybí spád pro dešťovou vodu, aby mohla plynule odtékat mimo silniční těleso, voda ohrožuje silnici podmáčením a zvyšuje pravděpodobnost tvorby trhlin. Pokud nedojde k nápravě, silnice bohužel nevydrží ideální předpokládanou dobu a opět se zprohýbá, popraská a bude se zalepovat.

Musím si také povzdechnout, že součástí opravy nebylo řešení zeleně kolem komunikace. Je nutné odstranit suché a nemocné stromy, protože ohrožují bezpečnost dopravy na silnici a není jich málo. Ořezání a prořezání větví vzrostlých a mohutných stromů, které rostou velmi blízko silnice procházející lesem. V tomto případě se jedná především o mnohaleté duby. Jejich větve překlenují celou komunikaci a jejich nebezpečnost narůstá s padáním zralých žaludům. Takový padající žalud je velmi nebezpečný, protože ohrožuje projíždějící nebo spíše podjíždějící auto rozbitím předního skla, kromě toho řidič se i lekne při jeho dopadu.

Musím přesto konstatovat, že je potřebné vysazovat podél silnic zeleň i stromy s určitým významem pro provoz na komunikaci. Vzrostlá zeleň kolem komunikací nám řeší příznivé klimatické podmínky, zmírnění proudění větru nebo jen zastínění. Jenže to sebou nese i starost o tuto záměrně umístěnu vegetaci, aby byla plně funkční.

V době opravy komunikace 145 jsem jezdila do Českých Budějovic přes Lhenice. Je to moc pěkná, i když časově náročnější vyhlídková jízda. Jede se poměrně příjemnou krajinou plnou zeleně a migrujících zvířátek. Povrch vozovky je v celku udržovaný, samá zatáčka a různě náročná převýšení, nejvýraznější asi Zdenice - Nebahovy, a pak Zlatý potok - Klenovice. Zeleň podél silnice je ve značně zuboženém stavu. Stromy jsou proschlé nebo suché, šikmo nakloněné nad vozovku a některé již porostlé dřevokaznými houbami. Při větru se snadno vyvrátí, což se také stalo při podzimním větru. Některé stromy byly odklizeny, ale některé zůstávají zlomené nebo vyvrácené na místě.

Ptala jsem na výše uvedený problém „silničářů“, co s tím? Sami říkají, co je na jejich pozemku, že odstraňují, ale co je mimo, tak to neřeší. Tady vidím obrovskou chybu z hlediska bezpečnosti. Oni vědí, kdo je majitelem pozemku, proto by bylo dobré, kdyby správce silnice vešel v jednání s majitelem pozemku, aby stromy, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemní komunikaci, svým nedobrým stavem odstranil. Nikdo jiný to ani nemůže udělat, impuls musí vyjít od správce silnice, když je něco v nepořádku. Teď je období vegetačního klidu, tak se dají všechny problémy s odstraněním suchých a nemocných stromů i keřů vyřešit. Prosím, řešte to, je to ku prospěchu nás všech i přírody.

RNDr. Jana Krejsová