Zvláště proto, že jde o investici, která se nikdy nevratí, naopak bude v budoucnosti generovat náklady na údržbu a opravy a která může vytvářet potřebu vysokých provozních dotací provozu z městské pokladny. Ano, jde o modernizaci a rozšíření plaveckého bazénu v Prachaticích. O co půjde z pohledu našich peněz? O velkou půjčku, která bude v případě vytvoření toho, co je slibováno v úrovni cca 180 mil. Kč.

Projektová dokumentace respektovala řešení koncepce rozšíření objektu dle schválené Studie rozvoje plaveckého bazénu. Koncept etapizace obsahuje tyto části:
1a) etapa - Hlavní bazénová hala, společné prostory, Sauny, Fitness atd.
Předpokládané náklady dle zpracované PD 119,4 mil. Kč vč. DPH
• SO A1 - Plavecký bazén 1. PP, 1. NP, vč. kompletní rekonstrukce 25m dráhy
• SO A2 - Fitness 2. NP vč. vybavení posilovacími stroji
• SO B - Saunový svět,
• SO F - Jezírko,
• SO G - Oplocení,
• SO H - Komunikace,
• SO I - Sadové úpravy,
• SO J - Přeložka areálového vodovodu,
• SO K - Přeložka areálové dešťové kanalizace, přípojka dešťové kanalizace,
• SO L - Přípojka kanalizace objektu šaten,
• SO M - Přeložka přípojky NN,
• SO N - Přípojka a přeložka horkovodu.
1b) etapa – Víceúčelový bazén
Předpokl. náklady dle zpracované PD 14,08 mil. Kč vč. DPH
• SO D - Víceúčelový bazén

2a) etapa – výstavba Solného světa
Předpokl. náklady dle zpracované PD 43,70 mil. Kč vč. DPH
• SO C1 - Solný svět
2b) etapa – výstavba venkovního bazénu
Předpokl. náklady dle zpracované PD 6,47 mil. Kč vč. DPH
• SO C2 - Venkovní bazén

3. etapa – výstavba Dětského světa
Předpokl. náklady dle zpracované PD 45,50 mil. Kč vč. DPH
• SO E1 - Dětský svět,
• SO E2 - Tobogánová věž,
• SO G - Oplocení,
• SO H - Komunikace,
• SO I - Sadové úpravy.
Zdroj: MěÚ Prachatice – materiály projednávané Radou města Prachatice

Vedení města však navrhuje zrealizovat nyní pouze tzv. etapu I a - viz nákres níže, která opraví a zmodernizuje stávající havarijní stav, přistaví saunový svět a to vše bratru za cca 120 mil. Kč, podle toho, jak dopadlo výběrové řízení na zhotovitele. Na to si nyní půjčíme 85 mil. Kč, jak plyne z usnesení rady č. 2642/2018. Pokud to zastupitelstvo na svém dubnovém zasedání také usnesením odsouhlasí. Budeme mít tak "nedokončeně" modernizovaný stávající bazén se saunami, ale ne slibované a očekávané solné lázně, dětské tobogány.

Protože nebude v rezervě města navíc nic, co by sa dalo použít, ale naopak již nutnost splátky úvěru 85 mil. Kč, tak u tohoto buď zůstane anebo si město v budoucnosti opět půjčí a to zhruba dalších 100 mil. Kč. O čemž objektivně pochybuji, že k tomu kdy dojde.

Situace etap při modernizaci bazénu.Zdroj: MěÚ Prachatice

Dalším zdrojem financí může teoreticky být prodej části historického majetku, možná byty nebo pozemky či les. Pokud by prodávalo les, muselo by prodat při ceně 20 Kč za m2 500 ha lesa, zhruba 1/3 rozlohy obecních lesů, co historicky vlastníme, abychom se nemuseli již dále zadlužovat.

Každopádně budeme muset splácet 85 milionů Kč, resp. 185 milionů korun, tedy budou tyto prostředky chybět na např. rekonstrukce škol - rozvodů el. energie, tepla, vody a desítky a stovky dalších nutných výdajů souvisejících s údržbou majetku i rozvojem města v příštích letech.

Zkrátka, ať se na problematiku podívám z různých úhlů pohledu, ukazuje se mi, že na to prostě nemáme a rozsah investice, ať částečné nebo celkové, je neúměrný finančním možnostem venkovského šumavského města, pokud se mám chovat jako normální a zodpovědný hospodář. Ale krytý bazén na plavání samozřejmě potřebujeme, patří k nám, je to součást nabídky občanům města.

Měli jsme stanovit, tak jak činí lidé, rodiny i firmy, realistický strop výdaje na opravu stávajícího bazenu a případně na rozšíření služeb, pokud bychom se do částky "vešli". Tu osobně vidím v úrovni do cca 60 mil. Kč. To se však nestalo, přestože jsem podobný způsob navrhoval pred cca rokem a půl - udělat společnou komisi a společně to všichni postupně a v čase řešit.

Z výše uvedených důvodů bych doporučoval občanům nepodpořit v referendu takovou investici. To však nebylo a nebude. Rozhodneme my zastupitelé, každý svou odpovědností vůči současnosti i budoucnosti občanů města Prachatice.

Robert Zeman, zastupitel města Prachatice