Nájemníci v městských bytech požadují prostřednictvím petice zrušení příslušného rozhodnutí rady města a také svolání zastupitelstva výhradně k otázce nájmů.
Co trápí nájemníky v městských bytech a co požadují v petici? Nejen na to odpovídá za Sdružení nájemníků ČR Eva Novotná.
Proč jste se rozhodli reagovat s takovou časovou prodlevou?
Podobnou schůzku jsme chtěli zorganizovat již na jaře letošního roku. V dubnu jsem žádala pana starostu, jestli by umožnil společné jednání nájemníků a vedení města. Nakonec se ale všechno prodlužovalo a až v červnu jsem obdržela písemnou odpověď.
V poradnách slýcháme často od lidí, že už dnes mají na život jen těžko. Není to jen nájem, ale zdvojnásobily se zálohy na teplo, vodu, zvyšuje se elektřina a někteří lidé už jsou z toho nešťastní. Bývalá střední vrstva se dnes propadá do bídy. Dnešní důchodkyně bývalá učitelka má důchod do deseti tisíc korun, obdobně jsou na tom zdravotní sestry nebo prodavačky. Stejně jsou na tom ale i lidé zaměstnaní u podnikatelů, kteří nemají nijak vysoký příjem. V panelových domech bydlí spousta takových lidí, kterých se zvyšování nájmů citelně dotklo. Přesto s tím zákonodárci nic nedělají. Proto jsme chtěli, aby na společnou schůzku přišli zástupci města, aby slyšeli, co si lidé myslí. Bohužel jich přišlo málo.
Místostarosta Martin Malý sice nájmy v městských bytech neustále srovnává s nájmy realitních kanceláří, jakoby se chtěl dostat k tomu, aby to platili nájemníci v městských bytech taky. Když si ale uvědomíme, jaká je situace v Prachaticích, kolik lidí si může dovolit platit nájmy jako u realitních kanceláří?
Myslíte si, že je dobře stavět proti sobě dvě skupiny obyvatel? Tedy na straně jedné nájemníky v městských bytech a pak ty, kteří si do svého vlastnictví koupili byt od města, jiných subjektů, nebo si postavili vlastní rodinný dům?
Je pravda, že si lidé ve vlastních bytech musejí na opravy a údržbu uspořit ze svého. Ale koupili je relativně levně. Město prodávalo byty části občanů zvýhodněně pod cenou a prodávalo to z majetku všech občanů Prachatic, čili město ošidilo majetek v určité hodnotě. Pro ty lidi to bylo výhodné a o majetek se starají s tím, že investují do svého. Zhodnocují si vlastní majetek. Navíc spousta lidí byt koupila a obratem ruky ho prodala za několika násobek. Chápu, že lidi, kteří si byt koupili, se zadlužili, když byt potřebovali, ale je to jejich majetek. Cokoli si tam zaplatí, zůstává jim. Zatímco nájemníci v obecních bytech nemají v případě posledně uzavíraných smluv ani tu jistotu, že v bytech zůstanou, protože smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou. Všechny družstevní nebo vlastnické domu jsou udržované, opravované a s podstatně nižšími náklady.
Máte tedy dojem, že nájemníci v městských bytech platí nejen zbytečně vysoké nájmy, ale navíc za ně nedostávají odpovídající kvalitu bydlení?
V našem domě jsou dva vchody družstevní a dva městské. Zatímco my budeme platit 54 korun, v družstevních platí v jednom vchodě 8,87 a ve druhém 8,89 za metr čtvereční. Totéž platí pro dva věžáky proti sobě. Přitom družstevní vchody vedle nás si udělaly mnohem víc a ještě mají peníze ve fondu oprav. Dvakrát dělal opravu střechy. Když v červnu letos pršelo, tak v našich vchodech bylo šest bytů v šestém patře vytopených a není to poprvé. Za jedenadvacet let se do těchto domů nic neinvestovalo, nejsou revize balkonů, které jsou v havarijním stavu. Upozorňovali jsme na to na zastupitelstvu v dubnu otevřeným dopisem a nic se nestalo. Pokud šest a půl tisíce družstevních a vlastnických bytů za polovinu nákladů z nájmů dokáže domy a byty udržovat, jak to, že to nedokáže město za mnohem vyšší příjmy z nájmů? I to, co platíme teď, by muselo stačit. Kde na opravy vezmou peníze soukromí vlastníci domů, když to všechno pořídí za polovinu?
Město veškeré panelové domy rekonstruovalo s dotací, tak kam všechny ty peníze z nájmů jdou? Proto také požadujeme průhledné hospodaření s penězi, které nájemníci platí na dobrou správu a údržbu bytového fondu města. Podle mne to je i o tom, že na správě domů a bytů je nedostačují počet pracovníků. Pokud by to měla dělat dobře, musí to dělat víc lidí. Je obvyklé, že na 250 bytů je jeden správce, který sleduje stav bytů a zajišťuje jejich opravy a odstranění závad. Tady neustále voláme, píšeme, urgujeme a nic se neděje, protože v tomhle počtu lidí nestíhají nic, než jen hasit havárie.
Co budete dělat, pokud se zastupitelstvo svolat nepodaří?
Musí se to podařit. Pokud ne, bude to jen ostuda zastupitelstva. Budeme dál komunikovat se sdělovacími prostředky a budeme se dál ozývat. Vadí mi, že Martin Malý naši akci prezentuje tak, že ji zorganizovali sociální demokraté a jejich příznivci. Že se nestydí.
Nepolitizujete příliš otázku bydlení?
Kdo sedí ve vedení města? Samí členové ODS. Koho dosadili na městskou správu domů a bytů? Předsedu místní organizace a místopředsedu oblastní rady ODS, aby ho měli pěkně na špagátku a musel poslouchat, co oni chtějí, proti lidem. Na dubnovém jednání zastupitelstva starosta společnou schůzku odmítl a neustále to spojoval s mou osobou a s ČSSD. Ano, sdružení nájemníků má dohodu o spolupráci s ČSSD a KSČM, ale stejnou dohodu jsme nabízeli i ostatním parlamentním stranám, které to nepřijaly. Nevidím tedy důvod, proč bychom neměli spolupracovat s ČSSD a KSČM, když je to pro nás jako nájemníky někdo, na koho se můžeme obracet a může nám pomoct. Tady se ale přece nejedná o politiku, tady se jedná o lidi. A jestli na radnici neslyší, že lidé mají problémy, sdružení nájemníků to vnímá. Proto se budeme dál snažit, aby viděli, že po dvaceti letech demokracie si lidé nenechají všechno líbit a že za celoživotní práci mají nárok na slušné bydlení.
Podle vás by současná výše nájemného byla dostačující?
Myslím si, že ano. Je sice vyšší, než je ve vlastnickém bydlení, ale město převzalo i starší domy, kde jsou vyšší náklady a musí se starat i o bydlení pro nepřizpůsobivé občany. Takže chápu, že je nutnost o něco vyšší úrovně nájemného než u vlastnických domů, ale takovou zase ne. Lidé na to doplatí a už jsou zoufalí.
V čem je podle vás největší problém, když odhlédneme od výše nájemného?
Je to hlavně dlouhodobá zanedbanost. I v době, kdy bylo nájemné 16,42 koruny za metr čtvereční, se vybralo kolem 29 milionů korun a z nich šlo 25 do oprav a údržby. Tři miliony na správu a milion na úvěry. V tehdejší době se v průměru do rekonstrukcí a oprav dávalo ročně kolem třinácti milionů korun. Jak je tedy možné, že dvojnásobné nájemné najednou nestačí? Proč se neustále mluví jen o tom, kolik dá město do investic, ale neříká se, kolik se vybere na nájemném, to jsou přeci srovnatelná čísla? Jediné, co neustále slyšíme, že nejsou peníze. Tak kam jdou. Možná tak pět let se nezateplují městské domy. Přitom i s nižším nájemným se zateplovalo. Navíc není možné přehlížet havarijní stav některých domů. U nás za jedenadvacet let nebyla ani jednou natřená okna zvenku. A to určitě není dobrá zpráva pro lidi, kteří tu bydlí a poctivě platí celý ten čas nájemné. Stejně jako že do bytů zatéká střechou.
Co tedy konkrétně požadujete?
Průhlednost v hospodaření s penězi, které platíme na nájemné, které by mělo sloužit na správu a údržbu a na to máme jako občané právo. V petici je také požadavek zrušit usnesení týkající se zvyšování nájmů a jejich ponechání v té výši, jaká je nyní. Myslím si, že je dostačující pro dobrou správu a údržbu bytového fondu. Pokud město tvrdí, že ne, nevěřím tomu. Jsme nespokojeni s údržbou hlavně panelových domů, které jsou staré jedenadvacet let. Neudělalo se tam nic, přitom se jednalo o špatnou stavební technologii a je tam spousta závad. Navíc jsme předem měli obavu z výše nájemného v příštím roce.
Proč je v petici například i provozování vodohospodářského majetku ve vlastní režii?
Protože máme v Prachaticích všechno nejdražší. Z jihočeských bývalých okresních měst máme nejdražší teplo a vodu. Podle toho, co se před časem uvádělo v médiích, jsou Prachatice mezi městy od 10 do 50 tisíc obyvatel šestým nejdražším městem v České republice. Přitom tady mají lidé menší platy a méně pracovních příležitostí. Město by mělo vnímat, co jsou obyvatelé schopni zaplatit, aby si udrželi alespoň trochu slušnou životní úroveň a ne je stavět do pozice chudáků, kteří musejí obracet každou korunu. A to myslím na lidi, kteří poctivě pracovali nebo pracují a nemají velké mzdy.
Není tak trochu problém i to, že někde žijí v nadměrně velkých bytech samotní důchodci, kteří je drží pro své děti nebo vnoučata místo toho, aby je směnili za menší?
Ani nevíte, jak moc by si důchodci větší byty vyměnili za menší, ale ono to nejde. Je totiž naprosto nedostatečný počet malých bytů. Město privatizovalo podle údajů z rozpočtu bytový fond za 66 milionů korun. Jak to, že z nich nepostavilo malometrážní byty? Mohlo předvídat, že v sídlišti, kde bydleli hlavně mladí, bude stále více důchodců a že budou menší byty potřebovat. O velké byty teď nebude zájem a malé byty město nepostavilo.

Petice nájemníků adresovaná zastupitelstvu a radě města Prachatice
Petiční výbor ve složení Iveta Grillová, Prachatice, Národní 1000, František Vávra, Prachatice, Národní 1007, MUDr. Kateřina Nosková, Prachatice, Ševčíkova 539, Ladislav Velich, Česká 679 a Eva Novotná, Prachatice, Národní 1002, která bude petiční výbor zastupovat, předkládá občanům tuto petici. V Prachaticích 20. 10. 2009

Vážení zastupitelé a radní města Prachatice,
požadujeme kvalitní a zaplatitelné bydlení v obecních bytech v Prachaticích!

1. Žádáme Radu města Prachatice (dále jen „rada“) o zrušení usnesení o maximálním zvýšení nájemného pro rok 2010 podle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, v platném znění.
2. Požadujeme průhlednost hospodaření s finančními prostředky, které jako nájemníci hradíme na kvalitní správu a údržbu bytových domů a na ostatní náklady našeho bydlení. Požadujeme, aby v rozpočtu města byly příjmy z nájemného a vybavení bytů, a náklady na byty a bytové domy vedeny odděleně a Městská správa domů a bytů vedla dvojí účetnictví.
3. Požadujeme, aby byli nájemníci v jednotlivých domech každoročně informováni o vynaložených nákladech a platbách nájemného v domě za předchozí rok.
4. Žádáme Zastupitelstvo města Prachatice (dále jen „zastupitelstvo“) a radu, aby se zasadily o vlastní provozování vodohospodářské soustavy a větší využívání místních vodních zdrojů.
5. Žádáme zastupitelstvo, aby každoročně ukládali kontrolní komisi provedení prověrky výběrových řízení na uvolněné byty a vyhodnocení, jak se při výběru uchazečů na uzavření nájemní smlouvy hodnotí v zájmu města jejich sociální podmínky a jak finanční přínos městu.
6. Žádáme radu, aby přehodnotila usnesení č. 507/2004 o uzavírání nájemních smluv na dobu určitou (na 1 rok), s možností jejího prodloužení při plnění všech povinností, souvisejících s nájmem bytu. Považujeme takový postup za neadekvátní možnostem, které má město podle platného práva, neboť město má možnost v případě neplnění povinností ze strany nájemníka nájemní smlouvu ukončit i bez předchozího schválení soudem.
7. Žádáme, aby v bytové komisi rady byli zástupci všech politických subjektů v zastupitelstvu.
8. Požadujeme kvalitní správu bytového fondu, kde správce bude zjišťovat potřeby oprav a údržby a zajišťovat jejich včasné a kvalitní provedení.