Vzhledem k omezené kapacitě účastníků jsem byl účasten na základě osobního pozvání paní Anny Magyar, místopředsedkyně regionální samosprávy Csongrad, členky výboru regionů a místopředsedkyně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Během jednodenní konference jsme se seznámili se stanovisky policistů, kteří vykonávají pohraniční stráž a to jak maďarskými, tak členy evropské mise Frontex. Vystoupili starostové z obcí jak maďarské, tak i srbské strany hranice, kterou zde tvoří i mohutná řeka Tisa.

Závěr studijní cesty se uskutečnil na místě nové vybudovaného centra u přechodu Röszke, kde probíhá řádné azylové řízení těch žadatelů, kteří dorazili k plotu, který dnes neprodyšně odděluje Maďarsko od Srbska a Rumunska.

Osobně jsem hovořil s policisty s Maďarska, Rakouska, starosty místních obci a i viděl spolu s dalšími účastníky, ja v realitě všedního dne probíhá strážení hranice.

Těžko si dovedeme představit, jak složité bylo pro místní obyvatele že všech možných hledisek, zvláště potom z bezpečnostního, hygienického a sociálního řešit průchody desetitisíců lidí rozhodnutých stůj co stůj doputovat do Německa a dalších států západní Evropy…

Obce zde nijak nehýří prostředky, přesto musely na obou stranách hranice v podstatě vše zajistit - od úklidu odpadku po procházejících lidech po nakládaná ubytování, různé bezpečnostní opatření, neboť mnoho lidí bydlí na samotách rozprostřených v úrodné nížině.

Starosta srbské obce vyprávěl, jak složité pro ně bylo zajišťovat třeba základní záchrannou službu. Mají několik sanitek a museli rozhodovat, kdo dostane přesnost při výjezdech, zda vlastní obyvatele nebo lidé ilegálně migrující za svým snem.

Sám plot je technické dílo, které stálo miliony eur. Je dvojitý, což zajistilo po dobudování snížení snah o ilegální přechody na minimum. Je osazen moderní technikou a hlídaný 24 hodin denně.

Bylo toho hodně, co jsme se dozvěděli, z mého pohledu je však jistá jedna věc. Plot není nic pozitivního, je to z mnoha důvodů cesta zpět, ale je to bohužel funkční technické opatření nezbytné pro řešení situace a pomohl. Pomohl obyvatelům Maďarska, Rumunska a Srbska v tomto místě, oddechli si a zase žijí svým životem, svými starostmi i radostmi místních komunit. Pomohl ale především zbytku Evropy v tomto místě - na balkánské cestě zastavit proud statisíců lidí ilegálně přicházejících bez ohledu na cokoliv jiného než své zájmy do Evropy.

Za sebe jsem vyjádřil veřejné poděkování na plénu i jednotlivým místním lidem a představitelům za to, že Maďarsko s pomocí s evropské mise Frontex v této části EU důsledně naplňuje mezinárodní dohody. Stejně jako se podělil o zkušenost, že můj názor není ojedinělý a odtržený od postoje většiny občanů Prachatic i dalších měst a obcí České republiky.

Robert Zeman
zastupitel města Prachatice a člen české delegace do Výboru regionů Evropského parlamentu a Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy