Co říkáš na nové složení radnice?
Se složením zastupitelstva nejsem úplně spokojen. Bylo zvoleno v demokratických volbách, to je pravda, ale chybí mi v zastupitelstvu někdo z podnikatelů, někdo z manažerů.


Co si myslíš o chování Romů v Prachaticích?

S Romy v Prachaticích se příliš nesetkávám. Ale jsem toho názoru, že pokud žijí v našem státě, měli by dodržovat zákony a zapojovat se do pracovního procesu a nejenom pobírat dávky a žít na úkor ostatních.

Co tě dokáže nejvíce vyvést z míry a proč?
Nejvíce mě vyvádí z míry závist lidí a negativní náhled lidí na podnikatele.
Převážná většina podnikatelů jsou slušní lidé, kteří pracují od rána do večera a vytváří i pracovní místa dalším spoluobčanům.
A jestli mají něco víc, než ostatní a vydělali si na to poctivě, proč ne.
Každý má šanci si zkusit podnikat a upřímně, není to vůbec jednoduché.

Jak bys zhodnotil rok 2010 ve své firmě?
Rok 2010 v mé firmě hodnotím kladně. I přes celosvětovou krizi, která pořád ještě doznívá, se nám povedl zvýšit obrat, nakoupili jsme nové kamiony, zaměstnali další lidi. Za to musím poděkovat všem zaměstnancům své firmy, bez nich bych to sám těžko dokázal.
Jsi aktivní sportovec. Co u tebe vítězí: lyže, nebo golf? A proč?
To je těžká otázka, oba sporty mám rád. Lyžím se věnuji od svých tří let, golf hraji tři roky, oba sporty jsou závislé na ročním období, proto nemůžu žádný upřednostnit. Oba mě naplňují.

Máš nějaký sen, který by sis chtěl splnit?
Mám sen, který se mi určitě nesplní. Chtěl bych vidět naši zeměkouli z vesmíru. Ale nikdy neříkej nikdy.

Příští úterý bude na otázky podnikatele Petra Koritenského odpovídat lékař a zastupitel Milan Bolek.